CAM 1
--
CAM 2
--

Stiekem filmen fraudeurs niet meer toegestaan
21-12-2016

Gemeenten die fraude met uitkeringen willen opsporen mogen daar geen heimelijk cameratoezicht meer voor inzetten, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Gemeenten die deze methode inzetten, moeten hiermee stoppen.

De hoogste bestuursrechter in de sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep, besloot dat er een expliciete wettelijke regeling moet zijn voordat verborgen camera's mogen worden gebruikt voor bestuursrechtelijke handhaving. In die wet moeten waarborgen worden opgenomen voor goed gebruik. Ook moet de wet duidelijk maken onder welke omstandigheden een camera wel kan worden ingezet.

Nijmegen

In 2013 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een protocol van de gemeente Nijmegen om verborgen camera's in te zetten om bijstandsfraude op te sporen rechtmatig verklaard. Die verklaring had alleen betrekking op bepaalde, uitzonderlijke gevallen. Maar het mocht dus wel mits er aan de Wet bescherming persoonsgegevens werd voldaan.

Nieuwe jurisprudentie

De jurisprudentie is nu uitgebreid met de uitspraak van de CRvB en dat betekent volgens de Autoriteit Persoonsgegevens dat het niet meer is toegestaan om heimelijk te filmen - ook niet in uitzonderlijke situaties. Het besluit uit 2013 wordt ingetrokken door de Autoriteit Persoonsgegevens en kan dus niet langer als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.

Lees hier het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dossiers: Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook