CAM 1
--
CAM 2
--

Evaluatie cameratoezicht Eindhoven 2012
12-03-2012

Bureau Beleidsevaluatie en Onderzoek van de gemeente Eindhoven heeft in 2012 een evaluatie uitgevoerd van het cameratoezicht in Eindhoven. Slimbekeken heeft voor u de belangrijkste uitkomsten op een rij gezet.

Om welke gebieden gaat het?

In vier gebieden zijn camera's opgehangen om de openbare orde te handhaven: Stratumseind en omgeving (sinds 2008), Dommelkwartier (sinds 2004), winkelgebied centrum (2004) en Woensel West (2003).

Voelen bewoners zich veiliger?

Nee. In zowel 2009 en 2010 voelt eenzelfde percentage bewoners zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt. De rapportcijfers voor de veiligheid zijn in centrum gedaald en in de woonwijk licht gestegen.

Zijn bewoners minder vaak slachtoffer van delicten?

Nee. Het percentage slachtofferschap onder de bewoners is in 2010 even hoog als in 2009. Bewoners zijn vooral slachtoffer van geweld, vandalisme en vermogensdelicten.

Wat is het beeld uit de politiecijfers?

Wisselend. In alle gebieden zijn bepaalde delicten gedaald en andere onveranderd of toegenomen.
In het gebied Stratumseind en omgeving zijn fietsendiefstal, diefstal uit auto en vernieling gedaald, geweld is onveranderd en zakkenrollerij en beroving zijn gestegen.
In het Dommelkwartier zijn bijna alle delictvormen afgenomen, behalve de drugsgerelateerde incidenten en berovingen.
In het winkelgebied centrum zijn diefstal uit auto's, geweld, vernieling en drugsgerelateerde incidenten gedaald en zakkenrollerij en beroving zijn gestegen.
In Woensel West zijn fietsendiefstal, vernieling, geweld en diefstal uit auto gedaald, drugsgerelateerde incidenten en overlastmeldingen zijn toegenomen. 

Wat vinden de bewoners van Eindhoven
Uit een bewonerspanel blijkt dat een grote meerderheid voorstander is van cameratoezicht. Bewoners verwachten dat de problemen afnemen door het cameratoezicht. Toch is een grotere meerderheid van bewoners voorstander van meer inzet van politie of gemeentelijke toezichthouders en het zwaarder straffen van daders.

Wat gebeurt er met de beelden?

De beelden van de camera's worden gedurende bepaalde uren live uitgekeken in de Regionale Toezichtruimte. In de drie centrumgebieden zijn in het afgelopen jaar 3000 incidenten waargenomen; dat zijn er gemiddeld acht per dag. De meeste incidenten hebben betrekking op rumoer, samenscholing, overlast, wildplassen en demonstraties.
In Woensel West werden 450 incidenten waargenomen; dat is iets meer dan een per dag. Bijna alle incidenten hebben te maken met het verkeer zoals het tegen het verkeer in rijden of fout parkeren.
Ongeveer de helft van de incidenten wordt doorgemeld aan politie of stadstoezicht.

In 2011 zijn in totaal 25 beelden door de politie opgevraagd voor opsporing en vervolging.
Tot slot zijn beelden gebruikt bij evenementen, speciale politie-acties en bij de bestuursrechtelijke aanpak van horecagelegenheden (sluitingstijdenwet).

Bron: website gemeente Eindhoven

 

Dossiers: Evaluaties, Uitgaansgebieden

Deel

ShareThis

Lees ook