CAM 1
--
CAM 2
--

Inwoners Den Helder blij met camera's
08-03-2012

Ruim driekwart van de inwoners van Den Helder is positief over de camera's in de binnenstad. Eén camera wordt verplaatst.

Veel inwoners van Den Helder (59%) geven aan dat ze zich veiliger voelen door cameratoezicht. Ruim driekwart (78%) is positief of zeer positief over de camera's. Toch heeft een aantal inwoners liever een politieman op straat dan een camera. De bewoners willen wel weten of er wel altijd naar de beelden wordt gekeken. Ook is het voor veel mensen niet duidelijk wat er eigenlijk met de opnamen gebeurt. De bekendheid van het cameratoezicht is gedaald: eerst wist 78 procent dat er camera's hangen, nu 72 procent. Dit blijkt uit een enquête die de gemeente in 2011 heeft gehouden.

Privacy

De gemeente heeft ook gevraagd of men vindt dat de overlast en de criminaliteit in de binnenstad de laatste jaren is verminderd door de aanwezigheid van camera’s. Drie van de tien mensen denken dat dit zo is (52% van de respondenten heeft hierover geen mening). Op de vraag of camerabewaking een aantasting is op de privacy geeft  91% aan dit gevoel niet te hebben.
 
Verhuizing

Deze maand verhuist de camera die in de Prins Hendriklaan hangt, naar de Breewaterstraat. De gemeente heeft dit besluit genomen in overleg met de politie. Op de Prins Hendriklaan komen niet veel incidenten voor. De camera kan z’n nut beter bewijzen in de Breewaterstraat en omgeving, is het idee.

Bron: Dichtbij.nl.

Dossiers: Privacy, Evaluaties, Flexibel cameratoezicht

Deel

ShareThis

Lees ook