CAM 1
--
CAM 2
--

Tijdelijk cameratoezicht rond Haags winkelcentrum
25-02-2012

De gemeente Den Haag werkt met tijdelijk en flexibel cameratoezicht. Dat betekent dat elke drie maanden door de burgemeester een aantal nieuwe plekken wordt aangewezen waar camera's worden geinstalleerd.

Dat betekent automatisch dat camera's op andere plekken worden weggehaald. In de komende maanden is het Haagse winkelcentrum De Leyweg aan de beurt. Rond dit winkelcentrum is vorig jaar gestart met het opzetten van een pilotproject 'meer heterdaadkracht'. Politie, gemeente en ondernemers nemen elk maatregelen om het aantal heterdaadaanhoudingen te vergroten. Deze aanpak beoogt het oplossingspercentage van misdrijven te vergroten en de onveiligheid te verkleinen. In het kader van dit project heeft burgemeester Van Aartsen een aantal tijdelijke camera's toegewezen aan dit gebied. Ook is een convenant ondertekend dat het uitwisselen van informatie tussen ondernemers, beveiligers en politie mogelijk maakt.

Bron: Dichtbij.nl 

Dossiers: Nieuwe projecten, Winkelgebieden, Flexibel cameratoezicht

Deel

ShareThis

Lees ook