CAM 1
--
CAM 2
--

Flexibele camera's in Utrecht komen er aan
10-10-2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht willen flexibel cameratoezicht uitproberen. De landelijke wetgeving is aangepast en nu vindt de gemeente het tijd om te onderzoeken of camera's die voor kortere tijd worden ingezet meer effect hebben dan vaste camera's. De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren.

Beleidskader

In de gemeente Utrecht worden camera's alleen maar ingezet als dat past binnen het beleidskader. Voordat het kader wordt veranderd wil de gemeente een pilot flexibel cameratoezicht uitvoeren om de waarde te toetsen. Dit blijkt uit stukken die medio september zijn gepubliceerd op de site van de gemeente.

Verplaatsing

Overlast en criminaliteit verplaatsen zich door de stad. Dat blijkt uit een analyse van de veiligheidscijfers. Als er een piek zichtbaar wordt in straatroof, woninginbraak of jongerenoverlast kan flexibel cameratoezicht een bijdrage leveren aan de aanpak van die problemen.

Werkwijze

Er kan een aanvraag voor een pilot worden ingediend als het gebied aan de criteria voor de pilot voldoet. Dan wordt er een 0-meting gehouden, een schouw en een cameraplan voor de locatie. De burgemeester wijst het gebied aan en publiceert het besluit. Voorlopig wordt uitgegaan van maximaal drie maanden per locatie. De pilot start in december 2016 en duurt maximaal een jaar. De kosten bedragen ongeveer 40.000 euro en worden betaald uit het programma Veiligheid.

Dossiers: Flexibel cameratoezicht, Wetgeving, Kosten

Deel

ShareThis

Lees ook