CAM 1
--
CAM 2
--

Goes breidt cameratoezicht uit
16-09-2016

Op het station van Goes en rondom het uitgaansgebied komen nieuwe camera's te hangen. In Goes wordt al langer gemeentelijk cameratoezicht ingezet.

De camera's komen op blind spots: plekken die nu nog niet in beeld zijn maar door de politie zijn aangewezen op basis van rapportages en eigen ervaringen. Het plaatsen van de nieuwe camera's volgt uit het coalitieakkoord van CDA, VVD en SGP/ChristenUnie. In 2006 besloot de gemeente het cameratoezicht elke vijf jaar te evalueren: de evaluatie van 2006-2011 is met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur opgevraagd en opgestuurd: de PDF is nog beschikbaar bij Rejo Zenger.

Is een evaluatie verplicht?
De gemeente Goes verkeert in de veronderstelling dat het verplicht zou zijn gemeentelijk cameratoezicht elke vijf jaar te evalueren. Dat is niet het geval. De tekst in de Gemeentewet luidt: "De burgemeester trekt het besluit in zodra de inzet van camera’s niet langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde". Hoe de burgemeester dat bepaalt is aan de burgemeester. Een evaluatie is dus niet verplicht.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel uit 2003 was wel een verplichte evaluatie opgenomen, maar de Tweede Kamer heeft besloten die verplichting uit de wet te schrappen omdat dat 'een stapje Haagse bemoeizucht te ver' was. De minister vond het bij nader inzien niet nodig evaluaties bij wet verplicht te stellen: 'Ik vind het verstandig als gemeentebesturen periodiek de vanzelfsprekende vraag onder ogen zien of het cameratoezicht in een bepaald gebied nog wel het doel heeft dat werd beoogd toen het besluit werd genomen. Ook hiervoor geldt dat ik er voldoende vertrouwen in heb dat gemeenten dat gaan doen'. Zo heel vanzelfsprekend was die vraag toch niet, bleek uit onderzoek in 2010. Van de ruim 120 gemeenten met cameratoezicht hadden er 38 een evaluatie uitgevoerd.

Dossiers: Nieuwe projecten, Openbaar vervoer, Uitgaansgebieden

Deel

ShareThis

Lees ook