CAM 1
--
CAM 2
--

Wetsvoorstel ANPR opnieuw naar Kamer
14-09-2016

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd over automatische kentekenherkenning. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, mag de politie kentekens van alle passerende voertuigen scannen en vier weken bewaren.

No-hits verwijderen
Op dit moment mag de politie alleen kentekens verwerken die op het moment van passage de aandacht van de politie behoeven. De zogenaamde ‘no-hits’ moeten direct na controle met de referentielijsten worden verwijderd.

Politie overtrad de wet
De politie Rotterdam-Rijnmond en IJsselland bewaarden in 2009 ook de ‘no-hits’ en het toenmalige College bescherming persoonsgegevens oordeelde dat beide politiekorpsen ‘willens en wetens’ de wet overtraden (College bescherming persoonsgegevens 2010). Daarna is er een voorstel van wet opgesteld om de verwerking van ‘no-hits’ voor specifieke opsporingsdoelen alsnog van een wettelijke grondslag te voorzien.

Richtlijn dataretentie
De behandeling van het wetsvoorstel in het parlement werd in 2012 uitgesteld naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waardoor de ‘richtlijn dataretentie’ ongeldig werd verklaard. Hoewel die uitspraak ging over telecomgegevens, stelde de minister voor het wetsvoorstel over ANPR ook te wijzigen.

Extra waarborg
Politiemensen krijgen pas toegang tot de kentekengegevens na een bevel van de officier van justitie. Daarmee komt er een extra waarborg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit blijkt uit de tweede nota van wijziging bij het ANPR-wetsvoorstel die minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Concrete aanleiding
Nieuw is ook dat er strikte eisen worden gesteld aan de inhoud van het bevel. Voor het opvragen van informatie moet altijd een concrete aanleiding zijn, namelijk de opsporing van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan of de aanhouding van een voortvluchtige. Dat moet in het bevel nauwkeurig beschreven worden. De officier moet vermelden om welk misdrijf en welke strafzaak het gaat. Bovendien moet hij heel precies de zoekvraag formuleren, aan de hand van het kenteken of de locatie en het tijdstip.

Debat
Nu moeten Tweede en Eerste Kamer dus beoordelen of dit wetsvoorstel de toets der kritiek kan doorstaan. Daarbij zal ongetwijfeld een rol spelen dat de Raad van State op basis van het vorige wetsvoorstel concludeerde dat de noodzakelijkheid onvoldoende was gemotiveerd door de wetgever. In de twee jaar dat de politie Rotterdam-Rijnmond en IJsselland de ‘no-hits’ nog bewaarden, speelden ANPR-gegevens in slechts vier zaken een rol. Voor de opsporing had het bewaren van ‘no-hits’ dus blijkbaar weinig meerwaarde. Ook ontbrak er een visie op de mate waarin schaarse politiecapaciteit op basis van ANPR-informatie moet worden aangewend en ten koste van welke andere werkzaamheden dat mag gaan. Het is de vraag of het parlement daar anders over denkt dan de Raad.

Bron: Rijksoverheid.

Dossiers: ANPR, Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook