CAM 1
--
CAM 2
--

Ambtenaren beschermen door camera's - Opinie
18-11-2011

Het CDA pleit voor meer cameratoezicht en camerabewaking in de strijd tegen agressie en geweld jegens ambtenaren.

Uit een onderzoek van DSP-groep naar agressie en geweld tegen publieke functionarissen bleek dat het werken in de publieke sector iets veiliger geworden is. Het percentage slachtoffers daalde van 66% naar 59%. De doelstelling van het Programma Veilige Publieke Taak om het percentage slachtoffers terug te brengen tot 51% is daarmee niet gehaald. De resultaten staan hier.

Naar aanleiding van deze uitkomsten pleit het CDA-Kamerlid Ger Koopmans  in een interview met RTL nieuws voor een investering in cameratoezicht voor overheidspersoneel of bijvoorbeeld bouwtechnische aanpassingen zoals hekjes en glazen wanden. Het CDA wil daarom vanaf volgend jaar 10 miljoen euro extra uittrekken om ambtenaren beter te beschermen. Het gaat dan om ambtenaren achter een loket, bij bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst of medewerkers van wooncorporaties.

Koopmans: "We denken dat ambtenaren die gewoon hun werk uitvoeren, beschermd moeten worden. Als iemand agressief wordt of geweld gebruikt, dan moet je dat kunnen filmen en aangifte kunnen doen, zodat we dat in Nederland niet meer meemaken."

Het is overigens nog maar de vraag of het installeren van camera's leidt tot minder agressie en geweld. Het gros van dit soort incidenten ontstaat onder invloed van hevige emoties, vaak in combinatie met drank of drugs. Denk bijvoorbeeld aan iemand die bij een gemeenteloket zijn onvrede komt uiten over het stopzetten van een uitkering of uitgaanspubliek dat in beschonken toestand heibel maakt bij de eerste hulp. Het preventieve effect van camera's op dit soort impulsieve daders is gering, weten we uit Engels onderzoek (Tilley 1993 en Gill/Spriggs 2005). Dat betekent niet dat camera's geen zin hebben bij de aanpak van dit soort incidenten. Je kunt de camerabeelden namelijk ook gebruiken om direct op te treden tegen een mogelijke escalatie (pro-actie) of camerabeelden achteraf (respressie) gebruiken bij het opsporen of vervolgen van de daders. Het doel waarmee je de camera's inzet moet leidend zijn voor de manier waarop je een project organiseert. Het is dus belangrijk om vooraf goed na te denken over de manier waarop camera's gaan bijdragen aan het aanpakken van dit soort geweldsincidenten. Hoe beter je tactiek, hoe groter de opbrengst en hoe duidelijker het verwachtingsmanagement richting overheidsfunctionarissen.


 

Dossiers: Opiniestukken

Deel

ShareThis

Lees ook