CAM 1
--
CAM 2
--

Amsterdam Oost kiest voor flexibele camera's
14-11-2011

Het vaste cameratoezicht in Amsterdam Oost dat er sinds 2004 hangt, stopt op 1 september 2012. Nog dit jaar moeten er flexibele camera's komen. Die moeten heldere en meetbare doelstellingen meekrijgen om te voorkomen dat ze feitelijk permanent blijven hangen.

Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik gaf een goede reactie op het verzoek van de deelraad om meetbare doelen te kiezen. 'Als je alle evaluaties leest krijg je het gevoel dat je op je gut-feeling moet afgaan.' Zij pleit er daarom voor om binnen Amsterdam algemene doelstellingen en een meetbaar kader op te stellen dat aangeeft wanneer je nou wel camera's inzet en wanneer niet. Daarbij wees ze terecht op het feit dat minister Opstelten bezig is met het ontwikkelen van kaders voor flexibel cameratoezicht. Ook het CCV is hiermee bezig.

Het is de bedoeling van Elatik om met een aantal experts om tafel te gaan om binnen die algemene kaders specifieke doelstellingen voor Oost te kiezen. Volgens de PvdA moeten er niet 'heel veel cijfers en geneuzel komen' om doelen meetbaar te maken. Waar het om gaat is dat heel duidelijk moet zijn waarom elke camera er hangt. En of dat nog actueel is na een half jaar of een jaar. Dát moet in meetbare termen kunnen worden geformuleerd. Maar niet iedereen in de PvdA-fractie was het daarmee eens: 'Hoeveel meetbare doelstellingen je ook stelt, de bottom-line blijft of je in principe voor of tegen camera's bent. En daar zijn wij tegen.' Twee leden van de fractie stemden dan ook tegen de verlenging van de camera's.

Wat is flexibel cameratoezicht?

Het verschil tussen een flexibele en een vaste camera is op straat niet te zien. De verandering waar de deelraad het over eens is geworden is dat de visie op het instrument cameratoezicht anders moet. De deelraad wil dat eerst de vraag wordt beantwoord wat het probleem is en pas dan een oplossing daarvoor wordt gezocht. 'Nu is het nog te vaak andersom: we hebben een stoer ogende oplossing, waar zullen we die toepassen', aldus een persbericht van GroenLinks. De camera's kosten Oost per jaar €290.000,- en dat geld moet wel effectief worden ingezet. Een flexibele inzet zorgt hiervoor door tussentijdse verschuiving van doelen onmogelijk te maken: als het doel is bereikt kan de camera ergens anders heen en als de camera niets oplevert moeten andere instrumenten een kans krijgen.

Exit strategie

Al eerder besloot het stadsdeel dat er een exit-strategie moet komen om vooraf duidelijk te maken wanneer de camera's die worden ingezet weer weg zullen worden gehaald en hoe zo'n verwijdering in zijn werk gaat. De communicatie met de bewoners moet zorgvuldig worden voorbereid, merkte de stadsdeelvoorzitter terecht op, omdat het niet vanzelfsprekend is waarover je het beste kan communiceren.

Bron: oost.amsterdam.nl (Video ga naar 2 uur, 27 minuten).

Dossiers: Innovaties, Verlengde projecten, Flexibel cameratoezicht

Deel

ShareThis

Lees ook