CAM 1
--
CAM 2
--

Burgerwacht wil camera's
04-07-2016

Mede door de inzet van de Burgerwacht Veeneslagen in Rijssen is het aantal woninginbraken teruggebracht tot bijna nul. Nu is de wens het aantal auto-inbraken aan te pakken met behulp van cameratoezicht.

Al drie jaar lang patrouilleert de Burgerwacht Veeneslagen Rijssen door de wijk. Naar eigen zeggen heeft dit effect, maar ze kunnen niet alles zien en er blijft last van auto-inbraken. Door camera's op strategische plekken op te hangen kan er gemonitord worden wie er in en uit de wijk gaan en de 'goed georganiseerde bendes' aanpakken. 

De camera's moeten van goede kwaliteit zijn en dat kost geld en daarom is de stichting op zoek naar geld via crowdfunding.

SlimBekeken vraagt zich ondertussen af wat het juridische regime is voor het cameratoezicht. Het lijkt erop dat de camera's de openbare ruimte in beeld brengen en die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Mocht de gemeente deze vorm van burgerparticipatie een goed idee vinden dan zal er gekeken moeten worden naar hoe de privacy van de mensen die zich in de openbare ruimte begeven beschermd kan worden. Een interessante casus: SlimBekeken kent geen eerdere voorbeelden van bewoners die cameratoezicht toepassen in de openbare ruimte, wordt vervolgd?   

Bron: Tubantia.nl

Dossiers: Nieuwe projecten, Privacy

Deel

ShareThis

Lees ook