CAM 1
--
CAM 2
--

Hengelo gaat door met camera's binnenstad
23-10-2011

De camera's in Hengelo blijven hangen omdat ze toegevoegde waarde hebben.

Heterdaadjes
Cameratoezicht levert volgens gemeente, politie en openbaar ministerie een goede bijdrage aan de veiligheid. Dat zou blijken uit een aantal zogenoemde ‘heterdaadjes’: het aanhouden van daders door direct optreden van de politie na een aanwijzing uit de meldkamer. Het ging om geweld of het bezit van wapens. De beelden worden alleen live bekeken op zaterdagavond.

Nieuwe evaluatie 2012
Het college (PvdA, SP, D66, GroenLinks en BurgerBelangen) heeft een aantal kritische inhoudelijke opmerkingen bij het voornemen van de burgemeester tot voortzetting van het project. Het college verzoekt om medio 2012 opnieuw een tussentijdse evaluatie uit te voeren. De raad dient hier nog wel mee in te stemmen.

Preventieve werking
Het cameratoezicht lijkt ook een preventieve werking te hebben (voorkomen van opstootjes en vechtpartijen), maar daar worden geen concrete aanwijzingen voor gegeven. Het onderliggende evaluatierapport is niet op de website gepubliceerd.

Techniek
De kwaliteit van de beelden kan nog beter. Daarover zijn afspraken gemaakt met de leverancier. Ook wordt er kritisch gekeken naar de locaties van de camera’s. Als blijkt dat een camera op bepaalde locatie overbodig is, kan de camera elders ingezet worden.

Samenwerking met Enschede
In de evaluatie wordt aanbevolen de inzet van cameratoezicht voort te zetten voor tenminste de projectperiode tot 1 januari 2014. De komende tijd wordt nagegaan hoe samenwerking met andere gemeenten in Twente vorm kan krijgen om onder andere kosten te besparen. Inmiddels wordt er al met Enschede samengewerkt: de beelden van Enschede en Hengelo worden in dezelfde uitkijkcentrale bekeken.

Bron: Hengelo.nl.

Dossiers: Evaluaties, Uitgaansgebieden, Verlengde projecten

Deel

ShareThis

Lees ook