CAM 1
--
CAM 2
--

Amsterdam evalueert elf projecten in één keer
20-09-2011

Dit jaar worden elf cameraprojecten in Amsterdam volgens één methode onderzocht om de effecten in beeld te brengen.

Eén evaluatie, elf cameraprojecten
Voor het eerst worden elf cameraprojecten in vijf Amsterdamse stadsdelen (Noord, Oost, West, Centrum en Zuidoost) tegelijkertijd en volgens dezelfde methodiek onderzocht. DSP-groep heeft hiervoor opdracht gekregen van de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam en de vijf stadsdelen. De cruciale vraag is natuurlijk wat het effect van cameratoezicht is op de objectieve en subjectieve veiligheid. Ook willen we weten hoe vaak de camera’s worden gebruikt om te reageren op incidenten of als bewijsmateriaal.

Eisen aan een goeie evaluatie
Het is niet voor het eerst dat DSP-groep hier onderzoek naar doet, maar het is wel voor het eerst dat het op zo’n gecoördineerde manier gebeurt. ‘Als je onderzoek doet naar cameratoezicht zit je altijd met het probleem van de toewijzing,’ vertelt Sander Flight, projectleider van de evaluatie. ‘Je kan vaak wel constateren dat het veiliger is geworden op straat, maar komt dat nou door de camera’s of door wat anders?’. Gelukkig zijn er wetenschappelijke methoden om dat dilemma op te lossen. De Scientific Methods Scale vertelt aan welke eisen een evaluatie moet voldoen om causale verbanden te bewijzen. Sander Flight: ‘Als je wilt weten of camera’s werken moet je een vóór- en nameting doen in het cameragebied en in een vergelijkbaar controlegebied. Dan zie je wat het effect is in het cameragebied én kan je vaststellen wat de brede trends in criminaliteit waren.’

Eerst het probleem, dan de oplossing
‘Het klinkt overigens makkelijker dan het is: de praktijk is weerbarstig’, aldus Flight. Zo blijkt dat er vaak geen 0-meting wordt gehouden voordat de camera’s komen. Flight: ‘Dat is nodig om achteraf conclusies te kunnen trekken waar niemand omheen kan. En je hebt er ook wat aan, want het geeft een goed beeld van de problemen op dit moment. Vaak worden camera's opgehangen omdat we dat nou eenmaal willen zonder dat het probleem goed is onderzocht. Dat is de omgekeerde wereld.’

Bron: DSP-groep.nl.

Dossiers: Evaluaties

Deel

ShareThis

Lees ook