CAM 1
--
CAM 2
--

Hengelo tevreden over eerste opbrengsten camera's
12-09-2011

Een aantal heterdaadjes laten volgens de gemeente Hengelo zien dat het cameratoezicht werkt. Medio 2012 moet er wel een tussentijdse evaluatie komen, vindt het college.

Geweld en wapens
De belangrijkste conclusie uit het rapport Evaluatie Cameratoezicht 2011 is dat het cameratoezicht een goede bijdrage levert aan de veiligheid in de binnenstad. Dit wordt aangetoond met een aantal zogenoemde ‘heterdaadjes’. Een aantal daders werd aangehouden door direct optreden van de politie, door aanwijzingen vanuit de meldkamer. Het ging dan om het gebruik van geweld of het bezit van wapens.

Preventieve werking
Het cameratoezicht lijkt ook een preventieve werking te hebben (voorkomen van opstootjes en vechtpartijen). Ook zijn er enkele keren beelden gebruikt om verdachten op te sporen van bijvoorbeeld een zware mishandeling. Die beelden worden vervolgens gebruikt in het strafproces. De politie geeft aan het cameratoezicht als positieve aanvulling te ervaren naast de bestaande maatregelen in de binnenstad (zoals de Sus-ploeg).

Beeldkwaliteit moet beter
De kwaliteit van de beelden kan nog beter. Daarover zijn afspraken gemaakt met de leverancier. Ook wordt er kritisch gekeken naar de locaties van de camera’s. Als blijkt dat een camera op bepaalde locatie overbodig is, kan de camera elders ingezet worden. In de evaluatie wordt aanbevolen de inzet van cameratoezicht voort te zetten voor tenminste de projectperiode tot 1 januari 2014. De komende tijd wordt nagegaan hoe samenwerking met andere gemeenten in Twente vorm kan krijgen om o.a. kosten te besparen. Inmiddels wordt er al met Enschede samengewerkt. Dat houdt in dat er in de uitkijkcentrale vanuit de meldkamer naar de beelden van Hengelo en Enschede wordt gekeken.

Tussentijdse evaluatie 2012
Het college had bij behandeling van de evaluatie enkele kritische inhoudelijke opmerkingen bij het voornemen van de burgemeester tot voortzetting van het project. Het college verzoekt om medio 2012 opnieuw een tussentijdse evaluatie uit te voeren. De raad dient hier nog wel mee in te stemmen.

Zes camera’s in binnenstad Hengelo
In de binnenstad van de gemeente Hengelo zijn sinds december 2010 zes camera’s geplaatst. Met deze camera’s is het mogelijk op locaties waar sprake is van onveiligheid, overlast en/of diefstal van zondag tot en met vrijdag opnamen te maken. De beelden worden dan achteraf uitgelezen. Op zaterdag en tijdens speciale evenementen, zoals Tropical Night worden de beelden live bekeken van 23.00 uur tot 7.00 uur vanuit de uitkijkcentrale in de regionale meldkamer in Hengelo.

Sluitstuk van de aanpak
De binnenstad heeft relatief veel te maken met diefstal, uitgaansgeweld, overlast en het dumpen van afval. Er wordt al langere tijd geïnvesteerd om de problemen te verminderen of op te lossen. In de binnenstad kan de inzet van camera’s dan ook gezien worden als sluitstuk van een aanpak. De gemeenteraad heeft de burgemeester toestemming verleend dit instrument in de zetten om de veiligheid te vergroten.

Bron: Hengelo.nl

Dossiers: Evaluaties, Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook