CAM 1
--
CAM 2
--

Evaluatie cameratoezicht naar Tweede Kamer
19-04-2011

'Cameratoezicht werkt en is een goede aanvulling op andere maatregelen', aldus de minister.

Minister Opstelten stuurde vandaag deze brief naar de Tweede Kamer. Het gaat over de evaluatie van vijf jaar gemeentelijk cameratoezicht door Regioplan.

De belangrijkste conclusies zijn dat gemeenten verantwoordelijk zijn en blijven voor het introduceren van 'meer cameratoezicht' zoals in het Regeerakkoord staat. Gemeenten kunnen het beste de noodzaak van cameratoezicht vaststellen en cameratoezicht is politiek verweven met veiligheidswensen van inwoners van gemeenten.

Het ministerie zit zelf echter niet stil:

  • De Gemeentewet wordt aangepast zodat gemeenten een integraal veiligheidsplan moeten opstellen. Camera's kunnen daar onderdeel van zijn.
  • Innovatieve projecten om camera's efficienter en effectiever te maken worden door Veiligheid & Justitie gesubsidieerd. Dit helpt gemeenten.
  • Het ontwikkelde evaluatiemodel dat gemeenten in staat stelt beter en efficienter cameratoezicht uit te voeren zal meer onder de aandacht worden gebracht.
  • De Handreiking Cameratoezicht zal worden geactualiseerd.
  • De minister zal bezien of aanpassing van het wettelijke regime voor cameratoezicht wenselijk is. Er worden al gesprekken gevoerd hierover.

Bron: Overheid.nl.

Dossiers: Evaluaties, Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook