CAM 1
--
CAM 2
--

Hoogeveen: 'cameratoezicht zeer effectief' - Opinie
01-07-2011

Sinds juli 2007 is er cameratoezicht in het uitgaansgebied van de gemeente Hoogeveen. Het project is recentelijk geëvalueerd. De conclusie luidt dat het cameratoezicht zeer effectief is. Dat is goed nieuws natuurlijk en daarom bestudeerde Slim Bekeken de evaluatie voor u. Helaas komen wij tot een iets andere conclusie…

Uitgaansgeweld in beeld
De camera's worden in het uitgaanscentrum voornamelijk ingezet tegen uitgaansgerelateerde problemen als geweld, vernielingen en bedreigingen. Dit zien we in veel gemeenten en de ervaring leert dat cameratoezicht hierbij kan helpen, mits er live toezicht is en de opvolging van de beelden goed georganiseerd is. Bekend is tenslotte dat plegers van uitgaansgerelateerde delicten zich niets aantrekken van camera's en dat de camerabeelden gebruikt moeten worden om snel in te grijpen en escalatie te voorkomen en achteraf op te sporen.

Geen registratie, geen nulmeting
Maar wat blijkt? De beelden worden in Hoogeveen slechts sporadisch live uitgekeken door de politie en er is geen registratie van het gebruik van beelden voor de opsporing. Kortom: er is geen overzicht van wat er met de camera's gebeurt.
Er kan dus wel, zoals in het rapport gedaan wordt, gekeken worden naar de ontwikkeling van de aangiftecijfers en naar het veiligheidsgevoel van bewoners, maar dat hoeft helemaal niets te zeggen over de effectiviteit van het cameratoezicht. Het kan zomaar iets anders zijn geweest dat hiervoor heeft gezorgd. Bovendien is er geen 0-meting gehouden onder bewoners en worden veiligheidsgevoelens van bezoekers (uitgaanspubliek) niet gemeten. Dus hoe kan je dan concluderen dat het beter is geworden? Vragen die in elke evaluatie spelen en die niet makkelijk te beantwoorden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet proberen.

Kijk naar de output
Over de effectiviteit van camera's valt alleen iets te zeggen als je weet wat de output van het camerasysteem is: wat is er met de beelden gebeurd? Het gaat dan om vragen als 'Hoe vaak is escalatie voorkomen door pro-actief ingrijpen aan de hand van camerabeelden?' en ' Hoe vaak zijn camerabeelden gebruikt als bewijsmateriaal tegen daders?'. Als je deze output in beeld hebt, kun je pas samenhang aantonen tussen de ontwikkeling van de veiligheidssituatie en de camera's. Uiteraard moet je daarbij ook andere maatregelen meenemen.

Politie blij, iedereen blij?
In het evaluatierapport van Hoogeveen wordt gezegd dat de politie blij is met de camera's en dat de politiecijfers een (voorzichtig) positieve trend laten zien. In het rapport wordt een deel van de tekortkomingen van de evaluatie keurig beschreven. Er wordt terecht opgemerkt dat politiecijfers niet zuiver zijn omdat deze afhangen van een aantal variabelen als aangiftebereidheid en wijze van registreren. Dat klinkt allemaal heel goed en afgewogen. Maar waar komt die conclusie: 'De camera's zijn zeer effectief' dan vandaan?

Dossiers: Evaluaties, Uitgaansgebieden, Politie, Opiniestukken

Deel

ShareThis

Lees ook