CAM 1
--
CAM 2
--

Tiel breidt cameratoezicht uit
07-03-2016

De gemeenteraad van Tiel heeft ingestemd met het nieuwe beleid voor cameratoezicht. De camera's mogen alleen worden ingezet volgens vijf criteria in het nieuwe beleidskader. Volgens ons is het een voorbeeld waar andere gemeenten inspiratie uit zouden kunnen halen.

Nieuwe camera's
Tiel gaat extra camera's ophangen in het centrum, bij de toegangspoorten en in winkelcentrum Rauwenhof. De beelden worden rechtstreeks uitgelezen in de Regionale Toezicht Ruimte van de politie in Nijmegen. De kosten bedragen € 18.000 voor de aanschaf en jaarlijks € 13.600 voor het toezicht.

Winkelcentra
Het uitgangspunt van de gemeente was (en blijft) dat ondernemers in winkelcentra zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid - ook in de openbare ruimte. Maar de gemeente is van mening dat het 'wellicht redelijk zou zijn' de helft van de kosten van cameratoezicht voor haar rekening te nemen als de ondernemers de andere helft financieren. Voorwaarde is wel dat uit een veiligheidsanalyse blijkt dat de inzet van camera's gerechtvaardigd is.

Beleidskader
Om te beoordelen of cameratoezicht kan worden ingezet hanteert de gemeente Tiel vijf criteria:

 1. Openbare orde
  Er moet sprake zijn van een 'breed erkend' openbare orde probleem
   
 2. Extra inspanning nodig
  Het probleem moet niet kunnen worden opgelost vanuit de normale personele en financiële kaders
   
 3. Prop/sub
  Het probleem kan niet met minder ingrijpende middelen worden opgelost (subsidiariteit) en de camera's moeten in verhouding staan tot de geconstateerde overlast (proportionaliteit)
   
 4. Efficiëntie
  Het cameratoezicht moet goedkoper zijn dan andere maatregelen om de gestelde doelen te bereiken - niet alleen in geld, maar ook in arbeidsuren
   
 5. Commitment
  Cameratoezicht moet ingebed zijn in een breder pakket aan maatregelen. Daarom moet het wijkteam zich verzekeren van medewerking van veiligheids- en handhavingspartners.

Reactie van de redactie van Slim Bekeken (Sander Flight)
Bovenstaande criteria zijn volgens mij een bruikbaar compromis tussen de vaak complexe wettelijke eisen en de praktische wensen voor effectief cameratoezicht. Vooral de laatste eis dat het ophangen van de camera's gecombineerd moet worden met commitment vanuit handhaving is een toevoeging die de mogelijke meerwaarde zal vergroten en tegelijkertijd de door sommigen gevreesde wildgroei in het aantal camera's kan voorkomen. Camera's zonder opvolging zijn namelijk kwetsbaar vanuit het idee van schijnveiligheid, vooral op de langere termijn. Je kan het plan van Tiel volgens mij als volgt samenvatten: "Het kost wat, maar dan heb je ook wat."

Lees het Camerabeleid gemeente Tiel en Afwegingskader.

Dossiers: Nieuwe projecten, Kosten, Winkelgebieden

Deel

ShareThis

Lees ook