CAM 1
--
CAM 2
--

Cameratoezicht in het centrum van Veenendaal
28-05-2010

De gemeente Veenendaal heeft de afgelopen weken tien camera's in het winkel- en uitgaansgebied geïnstalleerd. Ze neemt het nieuwe camerasysteem komend weekend in gebruik. Met de invoering van dit systeem krijgen de politie en de gemeente meer mogelijkheden om de openbare orde en veiligheid te garanderen. Samen met politie en justitie geeft de gemeente hoge prioriteit aan integraal veiligheidsbeleid. Cameratoezicht is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Het cameratoezicht in de gemeente Veenendaal moet het veiligheidsgevoel van bewoners, bezoekers en andere gebruikers van het centrum verhogen. In eerste instantie heeft het een preventief karakter. Door het live bekijken van de camerabeelden, kunnen gemeente en politie meer incidenten voorkomen en in de kiem smoren. Daarnaast biedt het ondersteuning aan politie en justitie bij het voorkomen, aanpakken en terugdringen van criminaliteit en overlast.

Hoogwaardig systeem
De gemeente Veenendaal heeft gekozen voor een kwalitatief hoogwaardig camerasysteem zodat het ook in de nachtelijke uren uitstekende beelden oplevert. Het is namelijk moeilijk om ’s nachts delicten die veelal in het winkel- en uitgaansgebied plaatsvinden te constateren zoals zakkenrollen, geweld, overlast jeugd en dronkenschap. Moeilijker dan bijvoorbeeld delicten gericht tegen voertuigen en fietsen die vaak op parkeerterreinen voorkomen. Met een goed ingericht systeem maakt de gemeente de pakkans vele malen groter.

Brede aanpak
Voor een veilig Veenendaal is een brede, gezamenlijke aanpak nodig. Behalve gemeente, politie en justitie kunnen ook winkeliers, horeca, inwoners en bezoekers hieraan een bijdrage leveren door delicten die ze signaleren, te melden op telefoonnummer 112. Zeker in het winkel- en uitgaansgebied geldt dat een gezamenlijke aanpak de effectiviteit van het cameratoezicht verbetert.

Toename geregistreerde criminaliteit
De gemeente verwacht een stijging van geregistreerde criminaliteit na invoering van cameratoezicht in het winkel- en uitgaansgebied. Uit onderzoek in andere gemeenten blijkt namelijk dat de politie met behulp van de camera’s meer incidenten ziet en registreert. Bovendien doen slachtoffers eerder aangifte als ze weten dat het misdrijf mogelijk met camera’s is waargenomen. Dat wil overigens absoluut niet zeggen dat het daadwerkelijk aantal gepleegde misdrijven zal toenemen. De tendens van de laatste jaren van afname van de criminaliteit en overlast onderbouwen deze verwachting.

Dossiers: Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook