CAM 1
--
CAM 2
--

Kabinet legt regels voor drones uit
09-02-2016

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over onbemande vliegtuigen. Daarin leggen ze uit hoe ze denken over misbruik van drones, privacybescherming en publiekscommunicatie.

Misbruik van drones
De politie realiseert zich dat drones gebruikt kunnen worden door kwaadwillenden. Een projectorganisatie houdt zich sinds 1 januari 2015 bezig met maatregelen ter voorkoming van en bestrijding van misbruik van drones. Medio 2016 volgt een eenduidig beleid binnen de nationale politie. Tegelijkertijd werkt de politie samen met Defensie en brandweer aan eigen inzet van onbemande vliegtuigen en de wijze van toezicht en handhaving. Vanwege de vertrouwelijkheid kan niet alle informatie openbaar worden gemaakt: hier zal de Kamer over worden geïnformeerd in een besloten technische briefing.

Privacy
Het is onmogelijk voor elke situatie specifieke regels te geven, omdat de privacywetgeving abstract is. Er moet elke keer een afweging plaatsvinden. Daarom is een handeiding opgesteld. De handleiding gaat over:

  • Risico's voor onze privacy
  • Luchtvaartregelgeving
  • EVRM en Grondwet
  • Strafrecht
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Gebruik door politie voor uitvoering van de politietaak
  • Gebruik door gemeenten, burgers of bedrijven voor cameratoezicht
  • Methoden om de privacy te beschermen

Publiekscommunicatie over drones
Op de website van de rijksoverheid is informatie over drones en regelgeving te vinden. Ook via de media wordt de boodschap 'Veilig vliegen met drones' uitgedragen. In het eerste kwartaal van 2016 volgt communicatie over de regelgeving en de risico's gericht op beroepsmatige vliegers en op partijen die gebruik maken van de diensten van dronevliegers. Tevens is er een kaart van Nederland waarop te zien is waar wel en waar niet met drones mag worden gevlogen.

Na de zomer van 2016 volgt een brede voortgangsbrief over drones aan de Kamer.

Bron: Tweedekamer.nl.

Dossiers: Drones, Privacy, Wetgeving, Handreikingen

Deel

ShareThis

Lees ook