CAM 1
--
CAM 2
--

Kan de politie een rekening sturen voor het leveren van videobeelden van bodycams?
26-01-2016

Een nieuwszender in de VS vroeg om 190 uur videomateriaal van bodycams. De politie van New York deelde mee dat daar een rekening van $ 36.000 voor moest worden betaald. De zender spant een rechtszaak aan en beroept zich op de Freedom of Information Law - de Amerikaanse variant van onze Nederlandse WOB.

Redactie
De politie van New York kreeg een verzoek van een lokale televisiezender om 190 uur beeldmateriaal van bodycams te leveren. De politie liet weten dat ze daarvoor moesten betalen omdat de beelden eerst zouden moeten worden geredigeerd: iemand zou de beelden moeten bekijken en bewerken waar naar schatting 304 uur voor nodig was. Een politiefunctionaris zou dat werk moeten doen en dat kost $ 120 per uur, volgens de brief van de politie.

Rechtszaak
De zender spant nu een rechtszaak aan met twee argumenten. Ten eerste doen ze een beroep op de Amerikaanse variant van de Wet Openbaarheid Bestuur. Ten tweede zijn ze van mening dat de kosten exorbitant hoog zijn. Als je dit doorrekent, zou een agent in Amerika per jaar $250.000 verdienen, wat veel hoger is dan de werkelijke beloning van een gemiddelde agent. De zender denkt dat de politie een dekmantel over politiewerk wil leggen en daarmee het idee achter de Freedom of Information Law aantast. Die wet is namelijk bedoeld voor meer transparantie en om het vertrouwen tussen overheid en burgers te vergroten. De rechtszaak is actueel door de sterke groei van het aantal bodycams dat door de politie wordt gebruikt. Het argument om bodycams te gebruiken is nu juist, aldus een woordvoerder van de zender, om politiemensen rekenschap te laten afleggen voor machtsmisbruik.

Bron: RT.

Dossiers: Bodycams, Kosten, Privacy

Deel

ShareThis

Lees ook