CAM 1
--
CAM 2
--

Burgemeester Nijmegen wil cameratoezicht verlengen
13-01-2016

Gemeentelijke camera's worden in Nijmegen ingezet op twee plekken: het Kronenburgerpark en de Stationstunnel. In het Kronenburgerpark werken de camera's die in 2012 werden geplaatst goed: het aantal incidenten daalt en de drugsoverlast verplaatst zich nauwelijks naar omliggende straten. In de Stationstunnel heeft het cameratoezicht geen concrete opbrengsten. Maar dat was het doel ook niet, aldus de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Het ging in de tunnel niet om incidenten, maar om het gevoel van veiligheid. Als dat volgens de raad nog altijd voldoende reden is voor de camera's, kan ook dit project worden verlengd. (Met een nawoord van Sander - redacteur van Slim Bekeken)

Kronenburgerpark
Het aantal incidenten in het Kronenburgerpark is gedaald na de invoering van cameratoezicht: van 355 incidenten in 2011 naar 252 in 2015. De camera's werken vooral goed omdat eenheden op straat gericht worden aangestuurd, aldus de burgemeester in zijn brief aan de gemeenteraad. En als de overlast zich verplaatst naar aangrenzende straten kan dat ook goed worden opgevangen door het cameratoezicht. Voldoende reden om het project te verlengen, aldus de burgemeester.

Stationstunnel
De camera's in de Stationstunnel hangen er sinds 2007 met als doel een veiliger gevoel. De feitelijke onveiligheid was (en is) niet in het geding: het aantal incidenten blijft gering. "De subjectieve onveiligheidsgevoelens worden nog steeds niet geschraagd door de objectieve gegevens", staat in de brief aan de raad. Volgens de burgemeester voldoet dit cameraproject niet aan de wettelijke eisen rondom cameratoezicht. Het belangrijkste argument voor cameratoezicht is volgens de burgemeester de bijdrage die het levert aan vermindering van overlast en de effectievere aansturing van eenheden op straat. Daar is in de tunnel geen sprake van en dus is er geen reden het project te verlengen. Maar als de raad nog steeds van mening is dat onveiligheidsgevoelens voldoende reden zijn voor camera's, kan de burgemeester een verlenging voorstellen. Dan heeft het alleen niet zo heel veel zin meer om dit cameraproject elk jaar opnieuw te evalueren. Daarmee, zo merkt de burgemeester op, 'laten we dan wel de fictie los dat dit cameraproject nog tijdelijk van aard is. Tenzij dit bij uw Raad op bezwaren stuit, stel ik voor om u voor dit specifieke cameraproject dan ook geen evaluatie meer te sturen.'

De raad was van mening dat de camera’s in de Stationstunnel daar moeten blijven. Ook stemde men in met de opvatting van de burgemeester dat evalueren niet meer zinvol is.

Bron: Gemeente Nijmegen.

Nawoord van Sander (redactie van Slim Bekeken)
Ik destilleer twee interessante stellingen uit deze brief. Met de eerste ben ik het eens, met de tweede niet.

Cameratoezicht is kijken en reageren, niet preventie
Ten eerste staat er dat onveiligheidsgevoelens onvoldoende reden zijn voor cameratoezicht. Als dat juist is, hebben veel andere gemeentelijke cameraprojecten iets uit te leggen. Op veel andere plekken is het feit dat er geen incidenten gebeuren namelijk juist de reden om door te gaan met cameratoezicht. Kijk maar: het werkt! De burgemeester van Nijmegen is het niet eens met die redenering: er waren geen incidenten en die zijn er nog steeds niet. Hij heeft volgens mij groot gelijk als hij zegt dat de waarde van cameratoezicht vooral gelegen is in het sneller signaleren van  incidenten en het aansturen van eenheden op straat. Benieuwd of de raad dat met hem eens is.

Onveiligheidsgevoelens zijn onveranderlijk
Ten tweede valt me op dat de onveiligheidsgevoelens in de tunnel als een onveranderlijk feit worden gepresenteerd. Mensen vinden die tunnel nou eenmaal eng en dat verander je toch nooit. Ik ken een paar mensen die het daar zeker niet mee eens zullen zijn. De afgelopen jaren zijn er allerlei experimenten gedaan die laten zien dat het gevoel van onveiligheid best kan worden aangepakt. Maar dat lukt inderdaad niet als je afwacht. En ook niet door maar te blijven herhalen dat het objectief echt veilig is. Zoals iemand met veel verstand van zaken tegen me zei: "Subjectieve problemen los je met subjectieve maatregelen op."

Hoe? Zoek nou eerst eens heel goed uit wie, wanneer en waarom bang zijn in die tunnel. Probeer vervolgens uit je vaste reactiepatroon ('meer politie', 'meer toezicht') te komen en doe eens iets geks.  Verlichting bijvoorbeeld: dat werkt altijd, ook in tunnels. Maar er kan echt veel meer: geur, kleur, wilde dieren, positieve informatie over het cameratoezicht. Allemaal voorbeelden die niet alleen lekker gek zijn, maar ook hun effect hebben bewezen. Kortom: kijk goed om u heen voordat u het moede hoofd in de schoot legt, gemeente Nijmegen!

Dossiers: Verlengde projecten, Evaluaties, Opiniestukken, Innovaties

Deel

ShareThis

Lees ook