CAM 1
--
CAM 2
--

Plaatsingsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied Haarlem
20-01-2016

De burgemeester van Haarlem maakt bekend dat er camera's worden geplaatst in het uitgaansgebied. Het doel van de camera's is het tegengaan van verstoringen van de openbare orde: vernielingen, geweld en dergelijke. De camera's worden voor een jaar opgehangen en daarna volgt een evaluatie.

Cijfers
De politie heeft een analyse uitgevoerd om te zien waar de openbare orde het meest wordt verstoord. Dat bleek het uitgaansgebied te zijn. In 2015 ging het om ruim 400 incidenten. Vooral tijdens horecanachten gebeuren veel incidenten, zoals vernielingen en vechtpartijen.

Privacy
Het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde is afgewogen tegen de inperking van het recht op privacy door cameratoezicht. Het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen moet meer gewicht krijgen dan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy. Om de inbreuk op de privacy tot een minimum te beperken mogen de camerabeelden alleen worden gemaakt, uitgekeken en opgeslagen tijdens de horecanachten op vrijdag en zaterdag van 23.00–7.00 uur.

Evaluatie
De camera's worden 1 februari 2016 in gebruik genomen en worden een jaar gebruikt. Een evaluatie van het cameratoezicht na een jaar wordt gebruikt om te bepalen of voortzetting van cameratoezicht noodzakelijk is.

Bron: officielebekendmakingen.nl

Dossiers: Nieuwe projecten, Uitgaansgebieden

Deel

ShareThis

Lees ook