CAM 1
--
CAM 2
--

Burgers die politie filmen. Mag dat?
13-01-2016

Mogen burgers de politie filmen? In de VS wordt daar zeer verschillend over gedacht. In Californië heeft een rechter begin 2015 besloten dat filmen eigenlijk altijd moet worden toegestaan: het is een grondrecht. Maar deze week maakte een senator in de staat Arizona juist bekend dat hij een wet wil indienen die mensen verplicht op afstand te blijven.

Verstoring van het werk
John Kavanagh, senator in Arizona en voormalig politieman, wil het gaan verbieden om politiemensen van dichtbij te filmen. De reden is dat politiemensen afgeleid kunnen worden door filmende burgers. Het verbod zou moeten gaan gelden voor het filmen van alle ‘wetshandhaving’ binnen een afstand van 6 meter – zelfs op openbare plaatsen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen kunnen overtreders een boete krijgen.

First Amendment
Tot nu toe hebben rechters elk voorstel om de rechten van filmende burgers in te perken verworpen. Het ‘first amendment’ garandeert het recht van elke Amerikaan om wetshandhavers te observeren en te filmen. Een woordvoerder van de American Civil Liberties Union merkt op dat er helemaal geen nieuwe wet nodig is: als mensen het politiewerk verstoren mogen die worden weggestuurd.

Trend
Het wetsvoorstel is een reactie op de trend om politiewerk steeds kritischer in de gaten te houden. Veel voorbijgangers hebben filmpjes gemaakt van politiemensen die ongewapende slachtoffers neerschieten. Dat soort filmpjes gingen 'viral' op het internet en leidden tot verontwaardiging en protesten in heel het land.

Niet kansrijk
De kans dat het wetsvoorstel het gaat halen is klein. In Californië is in april van 2015 juist een wet aangenomen die burgers die politie-acties filmen – zonder het werk te verstoren – moet beschermen. De Grondwet geeft iedereen het recht op vrijheid van meningsuiting. Als iemand politiemensen filmt is dat geen reden, aldus senator Ricardo Lara, om iemand aan te houden.

Politie niet hinderen
Het wetsvoorstel bevat tegelijkertijd een voorziening om ervoor te zorgen dat het recht om te filmen geen vrijbrief is om de politie te hinderen. De senator denkt dat de wet ook voor de politie positief zal uitpakken: “Er zijn allerlei voorbeelden waar opnames hebben geholpen politiemensen vrij te pleiten na een beschuldiging van misbruik van hun bevoegdheden.”

Foto’s wissen
Een agent in Nebraska nam ooit twee memory cards in beslag van fotografen die bij een arrestatie foto’s maakten. Dat is onder geen beding toegestaan, bleek uit de uitspraak van de rechter die de agent schuldig achtte aan een licht vergrijp (‘misdemeanour’).

Bronnen: Arizona en Californië.

Dossiers: Politie, Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook