CAM 1
--
CAM 2
--

Provinciale Staten over cameratoezicht - Opinie
15-02-2011

Weet u ook niet wat u moet stemmen? Slim bekeken zette de standpunten van de grootste partijen op een rij.

Van de acht landelijke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart zijn er zes voor en twee tegen meer veiligheidscamera's in het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een analyse van de partijstandpunten op basis van het Kieskompas in Noord-Holland. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn tegen, de andere partijen zijn voor (CDA, PvdA, D66, PVV, SP, VVD). Overigens is de Partij voor de Dieren ook voor cameratoezicht als de veiligheid van mens of dier in gevaar komt. En D66 vindt dat het geen doel op zich is om er meer te plaatsen.

Stelling: In het openbaar vervoer moeten meer veiligheidscamera’s worden geplaatst

Helemaal mee eens

VVD
De VVD kiest voor de kant van de slachtoffers. Wij willen daarom effectief cameratoezicht in probleemgebieden, gebiedsverboden, huisarresten met enkelbandjes, effectief snelrecht, verhaal van schadevergoedingen op ouders en toepassing van volwassenenstrafrecht bij ernstige geweldsdelicten. De VVD wil dat OV veilig en betrouwbaar is.

Mee eens

CDA
Het CDA is voor de inzet van technische mogelijkheden zoals DNA-spray en cameratoezicht ter verbetering van de veiligheid en maakt zich sterk voor betrouwbaar openbaar vervoer.

D66
Prioriteiten bij provinciale concessieverlening en overleg met vervoersbedrijven en andere overheden zijn het reizigers belang, en de toegankelijkheid en sociale veiligheid van bestaande stationsomgevingen. Bij veiligheidsrisico’s zijn camera’s een mogelijke (tijdelijke) maatregel. D66 vindt dat het geen doel op zich is om er meer te plaatsen. Vanwege privacy zijn er goede afspraken nodig voor het wissen van opnamen.

PvdA
De veiligheid in het openbaar vervoer moet dringend omhoog. Met name in de grote steden is dit een groot en groeiend probleem. Er moeten daarom meer conducteurs en beveiligers ingezet worden en waar nodig extra veiligheidscamera's komen.

PVV
Het moet veiliger in het openbaar vervoer. Veel veiliger. Conducteurs en de spoorwegpolitie zouden meer bevoegdheden moeten krijgen en mystery guests moeten de rotte appels tussen de taxichauffeurs opsporen zodat we ze hun vergunning kunnen afnemen. Veiligheid is een van de speerpunten van de PVV. Meer veiligheid is waar de PVV voor staat.

SP
Camera's kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid, maar camera's alleen zijn onvoldoende. De beelden moeten ook direct te gebruiken zijn in onveilige situaties in te grijpen.

Niet mee eens

GroenLinks
GroenLinks wil paal en perk stellen aan privacyschendingen. GroenLinks maakt bij nieuwe voorstellen een precieze afweging tussen het maatschappelijk belang dat wordt beschermd en de inbreuk op de privacy. Nut en de noodzaak moeten vaststaan, een maatregel moet proportioneel zijn en niet langs andere wegen te bereiken zijn. GroenLinks is zowel lokaal als provinciaal als landelijk sceptisch over nut en effectiviteit van camera's. Zomaar meer camera's plaatsen is dus niet aan de orde.

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Het is onacceptabel dat in Nederland per dag meer telefoontaps worden uitgevoerd dan in de VS in een heel jaar. In toenemende mate worden burgerlijke vrijheden ingeperkt door de overheid, en daaraan moet met kracht een halt worden toegeroepen tenzij de vrijheid of veiligheid van mens of dier in het geding is.

Bron: Kieskompas Noord-Holland.

Dossiers: Openbaar vervoer, Privacy, Opiniestukken

Deel

ShareThis

Lees ook