CAM 1
--
CAM 2
--

Richtsnoeren cameratoezicht van CBP openbaar - opinie
16-10-2015

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft nieuwe richtsnoeren voor cameratoezicht rondgestuurd aan een aantal experts om een reactie te vragen. De conceptversie is ge-WOB-t en staat online. Interessant leesvoer voor iedereen die wil weten hoe onze nationale privacywaakhond over cameratoezicht denkt. Maar mensen die een simpel en kort antwoord willen op de vraag 'Mag het?', moeten er maar niet aan beginnen.

Steeds meer, steeds geavanceerder
Cameratoezicht wordt steeds vaker ingezet en daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. De technische mogelijkheden van camera's worden steeds geavanceerder. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vindt het daarom van belang de richtsnoeren cameratoezicht uit te brengen. De  conceptversie is ge-WOB-t door Gerrit Jan Zwenne.

Laatste versie uit 2004
Er is veel behoefte aan duidelijkheid over de verwerking van persoonsgegevens met behulp van camera's. Iedereen kan de Wet bescherming persoonsgegevens zelf lezen, maar het is niet zo makkelijk om daaruit af te leiden of een bepaalde camera nou mag of niet. De meest recente publicatie van het CBP hierover dateert van 2004 met als titel Camera's in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde. Deze nieuwe richtsnoeren zullen dat document vervangen.

Inhoudsopgave
De richtsnoeren bevatten veel informatie en ook veel nuttige voorbeelden uit de praktijk. Het stuk maakt onderscheid tussen 'gewoon' cameratoezicht op grond van de Wbp en gemeentelijk cameratoezicht op grond van de Gemeentewet. In beide onderdelen van het document gaat het over:

 • Persoonsgegevens (of politiegegevens bij de Gemeentewet)
 • Verwerking
 • Verantwoordelijke
 • Bewerker
 • Doeleinden
 • Grondslagen
 • Noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit
 • Verdere verwerking
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Gevoelige persoonsgegevens (politiegegevens)
 • Melden
 • Informeren betrokkenen

Een apart hoofdstuk gaat over de combinatie van toezicht op private goederen en openbare plaatsen. Dat is hoog tijd, want daar is in heel Nederland grote verwarring over. Het vijfde hoofdstuk gaat over drones en slimme camera's. Het laatste hoofdstuk gaat over rechten van de betrokkenen en de rol van het CBP.

Hoe het zit
Lezers die hopen dat ze door dit document voor eens en voor altijd zullen weten 'hoe het zit' worden teleurgesteld na het lezen van de 44 pagina's richtsnoeren. Dat ligt niet aan het CBP - die hebben echt hun best gedaan en het document is veel beter en bruikbaarder dan veel vergelijkbare publicaties over 'hoe het zit' (al was het maar omdat het CBP ook echt de toezichhouder op dit terrein is).

Afweging
Maar uiteindelijk is het aan de rechter om te bepalen of een bepaalde camera noodzakelijk is (en dus mag worden opgehangen) of niet. Dat ligt niet alleen aan de plek waar die camera hangt, maar ook aan de bewaartermijn van de beelden, de exacte kijkhoek (en of die kan variëren), de beveiliging van de gegevens en zo kan ik nog wel even doorgaan. In haar onderzoek op het bedrijventerrein Vianen keek het CBP wel naar zo'n twintig kenmerken van het cameraproject alvorens tot de conclusie te komen dat het hier goed geregeld was. Deze richtsnoeren bevestigen die aanpak, dus elke verwerker van persoonsgegevens zal de wet zelf heel goed moeten bestuderen om uitglijders te voorkomen. Maar zo werkt dat nu eenmaal: ieder wordt geacht de wet te kennen.

 

Bedank hier Gerrit Jan Zwenne @Zwnne

Download hier het document.

Dossiers: Wetgeving, Privacy, Handreikingen, Opiniestukken

Deel

ShareThis

Lees ook