CAM 1
--
CAM 2
--

Station Delft veiliger: gemeente stopt cameratoezicht
08-10-2015

Het stationsgebied in Delft is veel veiliger geworden sinds 2004. Mensen voelen zich veiliger en de politie ziet veel minder incidenten met behulp van de camera's. Daarom heeft de gemeente besloten te stoppen met het cameratoezicht rondom het station. Fietsendiefstal blijft een hardnekkig probleem, maar de gemeente vindt dat dit - hoe vervelend ook voor de slachtoffers - geen rechtvaardiging vormt voor het voortzetten van het cameratoezicht. Er zijn andere, minder ingrijpende, middelen beschikbaar, zoals de nieuwe fietsenstalling die 24 uur per dag bewaakt wordt.

In 2004 zijn op en rondom het station Delft 23 camera’s geplaatst voor handhaving van de openbare orde. Sindsdien is periodiek besloten het cameratoezicht te verlengen. Eind 2013 besloot de gemeenteraad het cameratoezicht te verlengen tot eind 2015. Dit jaar worden het nieuwe station en stationsomgeving opgeleverd. Cameratoezicht door gemeenten is per definitie een tijdelijke maatregel die alleen mag worden toegepast (of verlengd) als dit noodzakelijk is, zo blijkt uit artikel 151c Gemeentewet. De gemeente heeft op basis van een evaluatie met metingen sinds het begin van het cameratoezicht bepaald dat het gemeentelijke cameratoezicht moet worden beëindigd.

Niet noodzakelijk
De veiligheidsbeleving in het stationsgebied is goed en bovendien de laatste jaren sterk verbeterd. De overlast is ook afgenomen. De meeste criminaliteit in het stationsgebied is de afgelopen periode gelijk gebleven. Behalve fietsdiefstal is er geen sprake meer van hogere overlast en criminaliteitscijfers in vergelijking met andere delen van Delft. Daarom ontbreekt de noodzakelijkheid voor voortzetting van het gemeentelijk cameratoezicht in het stationsgebied.

Niet proportioneel en niet subsidiair
Fietsdiefstal, hoe vervelend ook voor het slachtoffer, is op zich onvoldoende grond voor de voortzetting van gemeentelijk cameratoezicht. Het is in dit geval niet proportioneel. Dit nog los van de ervaring dat het effect van cameratoezicht op fietsdiefstal slechts beperkt is. Immers ook in de periode dat er wel cameratoezicht was is er geen sprake van een dalende trend geweest. Een zelfde effect kan ook met minder zware maatregelen (voorlichting, goede stallingsmogelijkheden etc) bereikt worden en daarom is het cameratoezicht ook niet subsidiair. Het besluit is genomen het gemeentelijke cameratoezicht in het stationsgebied te beëindigen.

Private bewakingscamera's
Tegelijk met de opening van het nieuwe station en de bijbehorende ondergrondse fietsenstalling zijn ruim zestig private bewakings- en servicecamera’s van de NS en ProRail in gebruik genomen. Ook is de fietsenstalling 24 uur per dag bemand. In het lokale veiligheidsarrangement voor het stationsgebied blijven alle samenwerkende partijen de sociale veiligheid monitoren.

Dossiers: Openbaar vervoer, Evaluaties, Gestopte projecten

Deel

ShareThis

Lees ook