CAM 1
--
CAM 2
--

Gemeente Helmond publiceert beleidsvisie cameratoezicht
18-09-2015

De gemeente Helmond heeft een visie op cameratoezicht ontwikkeld voor de jaren 2015-2018. Het uitgangspunt voor de plaatsing van camera's is 'Nee, tenzij...' Cameratoezicht kan alleen worden ingezet als alle andere maatregelen onvoldoende effect blijken te hebben.

In de visie op cameratoezicht worden allereerst de drie hoofddoelen van cameratoezicht uitgewerkt:

  1. Preventie
  2. Interventie
  3. Opsporing

Vervolgens komen de wetgeving en privacy aan bod.

Uiterste redmiddel

In de visie staat dat cameratoezicht een tijdelijk instrument is dat alleen wordt ingezet in laatste instantie als andere middelen niet effectief zijn gebleken. Verder wordt het cameratoezicht beperkt tot het uitgaanscentrum om geweld tegen te gaan. In andere gebieden kan het alleen worden ingezet naar aanleiding van extreme, structurele overlast.

Nee, tenzij...

"Het uitgangspunt bij de inzet van cameratoezicht is dus uitdrukkelijk: nee, tenzij: er komen geen camera’s, tenzij dit middel een duidelijke toegevoegde waarde heeft voor het pakket aan maatregelen. Cameratoezicht is een ultimum remedium."

Twee soorten cameratoezicht

In het uitgaansgebied worden de camera's geplaatst voor een periode van vijf jaar. Jaarlijks wordt er een evaluatie uitgevoerd om te bepalen waar verbeteringen mogelijk zijn. Bij de andere camera's op plekken met structurele, extreme overlast worden de camera's maximaal zes maanden geplaatst. Daarna wordt de camera in principe weggehaald, tenzij de camera nog noodzakelijk, subsidiair én proportioneel blijkt. Dan kan er maximaal zes maanden verlengd worden waarna de camera wordt weggehaald. Hierover zal vanaf de plaatsing van de camera door alle betrokken partijen duidelijk worden gecommuniceerd.

Bron: Visie en beleidskader cameratoezicht Helmond 2015 - 2018 (opent PDF in nieuw venster)

Dossiers: Uitgaansgebieden, Vraag en Antwoord

Deel

ShareThis

Lees ook