CAM 1
--
CAM 2
--

Cameraproject Gouda Goverwelle verlengd met vier maanden
06-10-2015

Burgemeester Schoenmaker van Gouda heeft besloten het tijdelijke cameratoezicht in de wijk Goverwelle met vier maanden te verlengen. De vernielingen die de reden voor het cameratoezicht vormden zijn gestopt. Maar er is nog wel jeugdoverlast, aldus de burgemeester.

Overlast van jongeren

De twee camera's werden op 1 juni 2015 opgehangen in de Stadspolderstraat en de Wilhelmina van Pruisenlaan na klachten over ernstige overlast van jongeren. Het betrof vernielingen, lawaai, intimidatie en treiteren van bewoners. De camera's zouden tot en met 30 september blijven hangen, maar de burgemeester verlengt het project met vier maanden.

Hinder is niet strafbaar

Het gaat vooral om geluidsoverlast. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat vaak niet opzettelijk, maar is het wel vervelend. Het is ook niet strafbaar. In de zomer stonden er naar verluid vaak 'meer dan tien jongeren' bij de tuinen van de woningen en niet alle bewoners hadden daar een prettig gevoel bij.

Persoonsgerichte aanpak

Naast de camera's zet de gemeente ook andere maatregelen in om de overlast te beperken. Bepaalde 'donkere plekken' waar de jongeren vaak rondhangen worden weggehaald. Daarnaast probeert de gemeente de jongeren aan te zetten tot andere vormen van vrijetijdsbesteding. De jongeren die de meeste problemen veroorzaken krijgen een persoonsgerichte aanpak.

Andere plekken

Ook elders in de wijk zijn problemen met jongeren. Een bewoonster vertelt dat er al verschillende mensen zijn verhuisd vanwege de overlast. De gemeente is op de hoogte van de problemen op het Watergangpolderplein omdat er ook meldingen zijn gedaan bij de politie. Deze plek vraagt echter om een andere aanpak, aldus de gemeente: "Van cameratoezicht hier is geen sprake.''

Dossiers: Jongerenoverlast, Verlengde projecten

Deel

ShareThis

Lees ook