CAM 1
--
CAM 2
--

Onderzoek in San Diego na invoering bodycams op politiemensen: "Klachten gedaald, geweldgebruik door politie gestegen."
05-10-2015

Het is "een verrassende uitkomst", aldus de leiding van de politie van San Diego na een proef met bodycams gedurende een jaar. In tegenstelling tot andere onderzoeken nam het geweld door de politie niet af. "De data na dit eerste jaar lijken erop te wijzen dat het uitrusten van politiemensen met een bodycam niet de definitieve oplossing is voor alle sociale issues", aldus een verbaasde Shelley Zimmerman, chef van de San Diego politie.

Uitkomsten

  • Het aantal klachten tegen politiemensen daalde met 23 procent.
  • Het aantal geweldsincidenten steeg met tien procent.

Uit een eerdere interne evaluatie na zes maanden bleek dat klachten tegen de politie en geweldgebruik door de politie waren gedaald. Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten merkte politiechef Zimmerman op dat er aanvullende effectieve strategieën nodig zijn.

Vragen
Het is hoog tijd, aldus de persconferentie, dat er een antwoord komt op cruciale vragen waar al langere tijd over wordt gedebatteerd:

  • Welke interacties tussen politie en publiek moeten worden opgenomen?
  • Mogen politieagenten de beelden bekijken voordat ze hun rapportage schrijven?
  • Wanneer moet het beeldmateriaal publiek worden gemaakt?

Bodycams
Bijna duizend politiemensen in San Diego dragen sinds juli 2014 een bodycam. De afdelingen die al langer dan een jaar een bodycam hebben, zijn onderzocht in de meest recente studie.

Details van de studie
De verrassende uitkomsten op geaggregeerd niveau blijken bij een nadere beschouwing niet eenduidig te zijn:

  • Geweldsincidenten zijn niet hetzelfde als geweldsgebruik door de politie; alleen over het aantal geweldsincidenten is gerapporteerd (stijging van 5.820 incidenten in het jaar voor invoering van de bodycams naar 6.421 in het jaar na invoering);
  • Niet elk type geweldsgebruik is gestegen. De politie maakt onderscheid in lichte geweldstoepassingen ('using body weight to get someone under control') en zwaardere geweldstoepassingen (wurggreep, pepper spray of een Taser). De lichte geweldstoepassingen stegen met 17 procent, terwijl zwaar geweldsgebruik daalde met 8 procent;
  • Geweld tegen politieambtenaren steeg na de invoering van de bodycams met 36 procent. Dit leidde tot de hypothese dat bodycams wellicht niet effectief zijn. Een andere mogelijke verklaring is echter dat de stijging ook veroorzaakt kon zijn doordat politiemensen het gebruik van geweld (door of tegen henzelf) accurater rapporteerden;
  • Het aantal klachten daalde met 23 procent en het aantal formele beschuldigingen daalde met 44 procent. Binnen de categorie 'formele beschuldigingen' bleek het aantal ongeverifieerde beschuldigingen (waar te weinig informatie is om te bepalen wat er echt is gebeurd) daalde van 19 naar 3 incidenten. De bodycams helpen onderzoekers achteraf vast te stellen hoe de interactie is verlopen. "Dat is goed nieuws voor alle betrokkenen", aldus de politiechef.

Het rapport is zeer interessant en informatief, aldus Zimmerman. Ze vindt het nog te vroeg om definitieve conclusies over de effectiviteit van het bodycam-programma te trekken.

Bron: San Diego Tribune.

Dossiers: Bodycams

Deel

ShareThis

Lees ook