CAM 1
--
CAM 2
--

Samenleving nog niet gewend aan drones, regelgeving is er nog niet op berekend, aldus kabinet
17-09-2015

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet hoe zij denkt over drones. Enerzijds moet er regelgeving komen om de veiligheid te garanderen, maar anderzijds ziet het kabinet ook een rol voor zichzelf als gebruiker van drones en aanjager ('launching customer') voor bedrijven met goede plannen.

Ongevallen
Het blijkt dat het overgrote deel van de incidenten met drones wordt veroorzaakt door recreanten die niet in verenigingsverband vliegen. Professionals en leden van verenigingen veroorzaken dus relatief veel minder ongevallen. Dit is van belang voor de regelgeving, aldus het kabinet. Ook mag er niet boven aaneengesloten bebouwing of menigten worden gevlogen, of buiten het zicht van de piloot.

Privacy bij filmende drones
Veel drones hebben ook een camera aan boord. Vanuit het oogpunt van privacybescherming voldoet de huidige wet- en regelgeving volgens het kabinet. Heimelijk cameratoezicht - dus ook met een drone - is niet toegestaan. En daarnaast geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens die voorwaarden stelt aan de verwerking van opgenomen beelden. Wel is de wetgeving over privacy 'tamelijk abstract' aldus de brief omdat er per concrete situatie een nieuwe afweging moet worden gemaakt. Er zijn geen specifieke regels te geven. Daar wil het kabinet een handleiding voor maken. Voor inzet van drones door de overheid zelf wordt gedacht aan een 'app' waarop je voor deelnemende instanties kan zien waar hun drones zich bevinden.

Politie, leger en brandweer
Bij de beschrijving van de kansen wijst het kabinet juist wel op het inzetten van drones boven mensenmassa's - maar dan door de politie in het kader van crowd management bij evenementen. Andere kansen voor de politie zijn het zoeken naar vermiste personen of - opvallend - het voorkomen of bestrijden van misbruik van drones door anderen. Naast de politie worden ook het leger en de brandweer in het stuk besproken.

Lees hier de brief van het kabinet (PDF).

(Dank aan Michiel Geuzinge die ons via Twitter op deze brief attendeerde).

Dossiers: Drones

Deel

ShareThis

Lees ook