CAM 1
--
CAM 2
--

Nieuwe wet voor cameratoezicht op openbare plaatsen
09-02-2011

De Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt aan minister Opstelten voor een 'wet beeldverwerking' op te stellen.

Cameratoezicht
Het kabinet denkt aan een verruiming van de bepalingen voor cameratoezicht. De VNG stelt voor de ingewikkelde weg van een aanpassing van de Gemeentewet te vermijden. De VNG pleit voor een aparte wet voor de verschillende vormen van gemeentelijk cameratoezicht (‘een wet beeldverwerking’). Voor cameratoezicht ten behoeve van de opsporing moet een apart regime blijven gelden. De minister is geïnteresseerd en laat het idee onderzoeken.

Strategisch Beraad Veiligheid
De VNG heeft op 24 januari 2011 in het Strategisch Beraad Veiligheid (een maandelijks bestuurlijk overleg tussen rijk, VNG, IPO, OM en politie) gepleit voor een 'wet beeldverwerking'. In de nieuwe Politiewet moet de lokale gezagsrol namelijk veel sterker tot uiting komen. De burgemeester moet zijn gezagsrol tegenover de raad waar kunnen maken. Onder andere door afspraken te maken over de politiecapaciteit per gemeente.

Reactie minister
Minister Opstelten heeft serieus nota genomen van de aandachtspunten. De positie van de burgemeester is voor hem zeer belangrijk. De gezagsdragers worden opdrachtgever van de politie bij het bepalen van de verdeling, dat vraagt een cultuuromslag. De minister wil ruimte aan het lokaal bestuur laten om die rol te regelen.

Bron: VNG.nl.

Dossiers: Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook