CAM 1
--
CAM 2
--

Alphen aan den Rijn: 'Cameratoezicht uiterste redmiddel'
02-02-2011

De burgemeester van Alphen aan den Rijn heeft de nota Cameratoezicht 2011 vastgesteld.

Wanneer cameratoezicht toepassen
De gemeente vond het nodig de nota uit 2003 te actualiseren vanwege de gewijzigde wet- en regelgeving. De nota maakt duidelijk onder welke omstandigheden en in welke situaties de gemeente Alphen aan den Rijn bereid is over te gaan tot cameratoezicht op de openbare weg en onder welke omstandigheden, in welke situatie en op welke manier particulieren kunnen en mogen overgaan tot het toepassen van cameratoezicht.

Beveiliging van personen en het openbaar gebied
Cameratoezicht gericht op beveiliging van personen en bewaking van het openbaar gebied wordt niet uitgesloten, maar zeer terughoudend toegepast. Pas op het moment dat er duidelijke aanleiding toe is (geobjectiveerd met behulp van politiecijfers) en andere maatregelen geen of nauwelijks effect hebben gehad, zal er besloten worden tot het toepassen van cameratoezicht gericht op personen op de openbare weg.

Uiterst redmiddel
Cameratoezicht gericht op personen grijpt in in de persoonlijke levenssfeer van burgers en moet daarom gezien worden als ultimum remedium en sluitstuk van (een reeks) maatregelen. Op het moment dat er een gebied bestaat waar sprake is van een veiligheidsprobleem, zal er eerst gekeken moeten worden of er al andere maatregelen zijn genomen om het desbetreffende probleem aan te pakken, bijvoorbeeld het geven van gerichte voorlichting aan publiek en ondernemers, het inzetten van extra politiecapaciteit of het aanpassen van de fysieke omgeving, zoals betere verlichting.

Private eigendommen
Cameratoezicht gericht op zaakbescherming van private eigendommen kan een acceptabel instrument zijn om deze te beveiligen. Als het aantal incidenten (diefstal of vernieling, e.d.) daartoe aanleiding geeft, kan cameratoezicht ingezet worden om deze te beveiligen. Een voorbeeld hiervan is het cameratoezicht uitgeoefend door de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Alphen aan den Rijn (SBBA) op bedrijventerreinen. Cameratoezicht gericht op zaakbescherming van private eigendommen grijpt minder in op de privacy van burgers dan cameratoezicht gericht op beveiliging van personen en het openbaar gebied.

De uitgangspunten die worden gehanteerd, staan beschreven in de Wet cameratoezicht. In de nota cameratoezicht staat een aantal vragen opgesomd welke dienen als afwegingskader voor het besluit al dan niet tot toepassing van cameratoezicht over te gaan. Het zijn echter geen harde criteria. Per situatie worden de verschillende vragen gewogen en worden deze meegenomen in de besluitvorming.

Bevoegdheid
Het vaststellen van het beleid omtrent de inzet van cameratoezicht is een bevoegdheid van de burgemeester. De uitgangspunten van het beleid zijn voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

Bron: AlphenaandenRijn.nl.

Dossiers: Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook