CAM 1
--
CAM 2
--

Als je camera's hebt, moet je ze ook gebruiken
08-12-2010

De Raad van State heeft besloten dat de gemeente Rotterdam geen boete mag opleggen voor verkeerd aangeboden huisvuil, onder andere omdat beschikbare camerabeelden niet als bewijs zijn gebruikt.

Het verhaal
De gemeente Rotterdam vond een verkeerd aangeboden vuilniszak op straat met in die zak een brief met een adres. Naar dat adres werd dan ook een boete van 115 euro opgestuurd. De vrouw die hier woont, ging in beroep. Ze woont 300 meter van de vindplaats van de afvalzak af. Ze beweert ook dat ze haar afval altijd netjes en volgens de regels aanbiedt. De brief is misschien verkeerd bezorgd, want er zijn bij haarzelf ook zeven brieven verkeerd bezorgd. Verder merkte ze op dat de gemeente de beelden van de camera die daar op straat hangt kon gebruiken. Dan zouden ze zelf kunnen zien dat zij die zak daar niet had neergezet.

Camerabeelden wel beschikbaar, niet gebruikt
De Raad van State is overtuigd: de vrouw is niet degene die verantwoordelijk is voor het aanbieden van de vuilniszak. Daarbij acht de raad het mede van belang dat Rotterdam geen gebruik wilde maken van de video-opnamen die duidelijkheid zouden kunnen verschaffen. Er moet daarom van worden uitgegaan dat de vrouw de Afvalstoffenverordening niet heeft geschonden.

Precedent
Elke uitspraak van een rechter is uniek. Maar andere rechters lezen natuurlijk wel wat hun collega's in eerdere zaken al hebben besloten. Dit is een zaak die wat dat betreft grote gevolgen kan hebben: het betekent immers dat áls er beelden van een bepaalde overtreding kunnen bestaan en één van beide partijen die beelden niet wil gebruiken, dit als 'verdacht' kan worden aangemerkt. Als je de beelden niet wilt laten zien, dan zullen de beelden wel aantonen dat je ongelijk hebt. De uitspraak gaat er niet verder op in, maar het zou interessant zijn om te vernemen of de beelden bewust niet zijn aangeleverd of gewoon niet (meer) beschikbaar of bruikbaar waren. Als dat laatste het geval was, kan je als gemeente dus maar beter zo lang mogelijk beelden bewaren.

Bron: Jure.nl.

Dossiers: Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook