CAM 1
--
CAM 2
--

Veenendaal verlengt cameratoezicht
27-01-2011

Na een evaluatie heeft de gemeente besloten het cameratoezicht te verlengen en één camera bij te plaatsen.

Evaluatie
Het cameratoezicht levert een positieve bijdrage aan het verbeteren van de veiligheidssituatie in Veenendaal. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders op basis van een evaluatie die in opdracht van de gemeente door DSP-groep is uitgevoerd.

Pakket aan maatregelen
Zowel de jongerenoverlast als de horecacriminaliteit- en overlast zijn afgenomen in het centrum van Veenendaal. Het is de vraag in welke mate de verbetering kan worden toegeschreven aan cameratoezicht. De camera's maken immers deel uit van een veel breder pakket aan maatregelen: er is extra politietoezicht tijdens uitgaansavonden, het Keurmerk Veilig Ondernemen is ingevoerd, er worden straatcoaches en BOA’s ingezet en er zijn tal van maatregelen getroffen in het kader van Veilig Uitgaan.

Gering preventief effect
Afgaand op wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van professionals in Veenendaal, zijn wij van mening dat cameratoezicht een gering preventief effect heeft gehad op de daders van uitgaanscriminaliteit- en overlast. De meeste daders hiervan handelen meestal impulsief, onder invloed van drank, drugs of hevige emoties. Wel lijken de camera’s in Veenendaal preventief te werken tegen de rondhangende jongeren in het gebied. Deze calculerende daders zijn zich bewust van de aanwezigheid van camera’s en houden zich op buiten beeld of gedragen zich beter in beeld. De sterke daling van het aantal aangiften van diefstallen in het centrum van Veenendaal kan ook duiden op dit preventieve effect.

Pro-actieve en repressieve inzet
Dat camera's een zeer gering preventief effect hebben op impulsieve daders van horecacriminaliteit- en overlast, betekent niet dat ze geen nut hebben. Camera's kunnen namelijk ook pro-actief en repressief worden ingezet. Afgaande op registraties van de cameratoezichtcentrale in Utrecht én gesprekken met politie blijkt dat er per uitgaansavond gemiddeld twee incidenten live waargenomen wordt. De politie komt bijna altijd direct in actie. Hierbij moet wel worden aangegeven dat de politie in bijna tweederde van die gevallen al zelf aanwezig was en de cameraobservanten het incident hebben gehoord via de portofoon. Als we ons beperken tot die incidenten waar nog geen politie bij aanwezig was (de échte opbrengst van de camera's dus) zien we dat in negen maanden tijd elf keer een waarschuwing is gegeven, negen aanhoudingen zijn verricht en zestien keer proces-verbaal is opgemaakt.

Extra camera
Op de Markt komt er een camera bij. Uit de evaluatie komt namelijk naar voren dat de huidige camera op de Markt niet de gehele Markt voldoende kan waarnemen. Om de veiligheidssituatie rond de Markt te verbeteren wordt het cameratoezicht op die locatie uitgebreid met één camera. Ook voor het tegengaan van de overlast rond de Oude Kerk kan deze uitbreiding een verbetering betekenen.

Fietstunnels
Het cameratoezicht werd in april 2010 uitgebreid met zes tijdelijke camera’s bij de fietstunnels van de Kastanjelaan. Het gaat hier om mobiele camera’s, die ook op andere plaatsen in Veenendaal ingezet kunnen worden. Het komende half jaar blijven deze camera’s hangen bij de tunnels. Daarna wordt besloten of deze mobiele camera’s verplaatst kunnen worden naar andere plekken in Veenendaal.

Bron: Veenendaalsekrant.nl.

Dossiers: Evaluaties, Uitgaansgebieden, Verlengde projecten

Deel

ShareThis

Lees ook