CAM 1
--
CAM 2
--

Uitgaan in Delft zonder cameratoezicht
01-03-2011

De gemeente Delft vindt dat de inzet van camera's tegen uitgaansgeweld nu niet proportioneel en noodzakelijk is. Ze kiezen voor fysiek toezicht. De VVD is juist wel vóór cameratoezicht.

Niet effectief
Uit een onderzoek van de gemeente Delft blijkt dat 'cameratoezicht op deze locatie en met deze vorm van problematiek niet effectief is.' De hoeveelheid geweldscriminaliteit in het uitgaanscentrum is relatief laag en cameratoezicht heeft hier geen preventieve invloed op. Bovendien is de inzet in de afgelopen jaren van de gemeente, de politie en de horeca binnen de aanpak Veilig Uitgaan om de veiligheid te verbeteren succesvol geweest.

Niet noodzakelijk
De omvang van de (gewelds)criminaliteit tijdens uitgaanstijden is zodanig laag dat ook het aantonen van noodzakelijkheid moeilijk is. De geweldscriminaliteit in het uitgaansgebied in Delft beperkt zich tot 1-2 incidenten per weekeinde. Dit is relatief weinig voor een stad van onze omvang.

Technologie nog in testfase
De verwachting in 2008 was dat de voortschrijdende technologische verbeteringen het nu wel mogelijk zouden maken een goed dekkend camerasysteem aan te schaffen. Uit technisch onderzoek van TNO blijkt dat dit niet het geval is. Veel nieuwe technologieën verkeren nog in de testfase en de betrouwbaarheid ervan is nog onvoldoende. Van het gereserveerde budget kan slechts een camerasysteem met beperkte dekking worden aangelegd. Het enige effect van een dergelijk systeem is het gebruik door de politie voor vroegtijdige signalering. Daar wil de gemeente niet voor betalen.

Liever fysiek toezicht
De problematiek in het uitgaansgebied in Delft is beperkt in omvang en geconcentreerd op uitgaanstijden. Daarom is het advies om geen cameratoezicht in te zetten maar om de investering te gebruiken om andere fysieke maatregelen te bekostigen. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van fysiek toezicht. Dit toezicht kan ook particulier worden ingehuurd, zoals er nu ook al door de horeca gezamenlijk met portiers/beveiligers gewerkt wordt. Voordeel van fysiek toezicht is dat het een aanvulling is op de bestaande politiecapaciteit. Zij functioneren niet alleen als oren en ogen van de politie (gelijk de signaleringsfunctie van het cameratoezicht) maar kunnen ook, afhankelijk van de bevoegdheden, corrigerend optreden.

Bulletcamera's op helmen politie
Wel zijn er in Delft, als onderdeel van een landelijke pilot, politiemensen met een camera op hun helm en elf politiewagens met camera's aan boord. Horeca Delft voorzitter Van der Reijken  zegt: 'Je moet ter plekke aanwezig zijn om in te kunnen grijpen. En als ze je in de kladden grijpen, kom je een jaar niet binnen. Dat schrikt af en werkt beter dan cameratoezicht'.

VVD en politie willen wel cameratoezicht
Harpe van de VVD vindt dat de onderbouwing van het college van Burgemeester en Wethouders niet deugt: 'Gebleken is dat cameratoezicht in andere gemeenten vooral positief ervaren wordt'. Ook de politie vindt cameratoezicht belangrijk. Om het aantal incidenten terug te dringen, het veiligheidsgevoel en de pakkans van daders te vergroten.

Bronnen: Stadskrant.nl | Delft.nl | Infothuis.tv.

Dossiers: Kosten, Geen camera's, Uitgaansgebieden

Deel

ShareThis

Lees ook