CAM 1
--
CAM 2
--

Milieucamera's ook voor politie gebruiken
29-01-2011

Burgemeester Amsterdam schrijft aan raad: 'Juridisch kan het, maar organisatorisch nog niet.'

Milieucamera's ook voor opsporing
In 2009 stelde raadslid Van Drooge (CDA) de vraag aan toenmalig burgemeester Cohen, of de camera's aan de rand van Amsterdam die de milieuzone bewaken, ook kunnen worden gebruikt voor de politietaak. Het leek een eenvoudige vraag, maar dik een jaar later laat de huidige burgemeester Van der Laan weten dat het vrij complex is. In het kort: juridisch is er geen bezwaar, maar de organisatie is moeilijk en het kost geld. Daarom is er meer onderzoek van de politie nodig om een 'goede en slimme manier' te ontwikkelen om de milieu-camera's voor opsporing in te gaan zetten.

De wet
Milieucamera's van een gemeente vallen onder de Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens. Als je dezelfde camera's ook voor politietaken gaat gebruiken geldt de Wpg: de Wet politiegegevens. De gegevensverwerking moet strikt worden gescheiden, aldus het College Bescherming Persoonsgegevens in de richtsnoeren voor ANPR (pdf).

De organisatie
Op dit moment (november 2010) worden ANPR camera's in bijna alle politiekorpsen van Nederland gebruikt: er zijn ruim honderd camera's in gebruik, deels vast, deels mobiel. Alle politiekorpsen die een ANPR-actie willen houden, kunnen inloggen op een website waar ze de meest actuele referentiebestanden kunnen downloaden met kentekens van voertuigen die aandacht van de politie behoeven:

  • lijsten met gestolen voertuigen
  • personen met openstaande straffen
  • verdachten met een uitgevaardigd bevel tot aanhouding

Daarnaast kan de politie bestanden van anderen, zoals de Belastingdienst, ophalen en mee laten lopen in de camera. Als de camera begint te piepen wordt gekeken wat er aan de hand is. Gestolen voertuig? Dan gaat de politie achter de auto aan. Openstaande boete? Dan gaat de Belastingdienst er op af. Een goeie beschrijving van de huidige praktijk staat op de site ANPRnet.nl.

Bewaren van kentekens
De politie mag de zogenaamde hits een jaar bewaren. Kentekens waarmee niets mis is, moeten onmiddellijk worden verwijderd. Op dit moment worden de kentekens die door de milieu-camera's worden gescand 12 tot 48 uur bewaard. Dat moet dus veranderen als de politie de camera's ook gaat gebruiken.

Financiële en organisatorische gevolgen
Om het mogelijk te maken de referentielijsten van de politie in de milieucamera's te pompen, zijn aanpassingen nodig. Dat blijkt geld te kosten. Ook het scheiden van de gegevensstromen en het organiseren van de 'back-office' kosten geld, maar de totale kosten zijn nog niet aan te geven.

De schatting is dat er per dag circa 2.000 tot 3.000 'hits' voor de politie zullen komen uit de milieucamera's. Aangezien het uitgangspunt is dat er meteen actie moet worden ondernomen, zal dat dus een flinke aanslag doen op de capaciteit van de politie. Op dit moment worden de mogelijkheden om op een slimme en goede manier gebruik te kunnen maken van de camera's uitgewerkt door de politie. Vóór de zomer van 2011 krijgt de gemeenteraad te horen wat er uit dat onderzoek kwam.

Bron: Amsterdam.nl.

Dossiers: Kosten, Wetgeving, ANPR

Deel

ShareThis

Lees ook