CAM 1
--
CAM 2
--

Camera's in Amsterdam Centrum verlengd tot 2012
28-01-2011

De burgemeester van Amsterdam heeft toestemming gegeven de camera's op de Wallen en de Nieuwendijk te laten hangen tot 2012.

Evaluatie nodig voor verlenging
Sinds 2004 is er cameratoezicht in het Wallengebied en het Nieuwendijkkwartier. De toestemming voor dit cameratoezicht verloopt op 31 december 2010. De toestemming voor verlenging van cameraprojecten wordt, overeenkomstig het Amsterdams beleidskader cameratoezicht, verleend op basis van een proces- en effectevaluatie. In opdracht van het stadsdeel heeft DSP-groep het cameratoezicht over de periode 2008-2010 geevalueerd.

Argumenten voor verlenging

 • De objectieve veiligheid is wel verbeterd, maar de veiligheidsindex voor deze gebieden scoort nog steeds rood
 • Het cameratoezicht is een belangrijke schakel in en aanvulling op het ingezette pakket aan maatregelen
 • Het draagvlak onder vooral bewoners is groot
 • Het gebruik van cameratoezicht past goed binnen het project 1012 en levert een belangrijke bijdrage aan het project
 • Naast het vergroten van de veiligheid heeft het cameratoezicht bewezen ook proactief en repressief te werken
 • Het cameratoezicht is ook zeer effectief gebleken bij grote evenementen

Verbeterpunten
Het evaluatierapport noemt ook een aantal verbeterpunten:

 • Meer regie vanuit de politie
 • Splitsing uitkijkuren Nieuwendijkkwartier en Wallengebied
 • Registratie door politie van het gebruik van live camerabeelden
 • Vaststellen van alle doelstellingen: concreet en meetbaar

Aanbevelingen

 • Maak van cameratoezicht een tijdelijke maatregel - Het stadsdeel gaat in 2011 de opbrengst van alle 36 camera's in het gebied per camera inventariseren en analyseren
 • Combineer permanent cameratoezicht met flexibele camera's - Het stadsdeel gaat onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties hiervan zijn
 • Deel de kosten - wie profiteert, betaalt mee - De burgemeester onderschrijft dat de vaststelling van de financiele verdeelsleutel een zaak is voor alle partijen. Tot het eind van 2011 blijft de huidige situatie in werking. Daarna komt er een Centrale Cameratoezichtruimte en op dat moment zullen de driehoek en het college van B&W geadviseerd worden over de financiele verdeelsleutel in de nieuwe situatie. Dit gebeurt in overleg met de stadsdelen, de centrale stad en de regiopolitie.

Het stadsdeel krijgt 50% van de kosten vergoed door de centrale stad. Na 2011, als de Centrale Cameratoezichtruimte er is, zal de kostenstructuur veranderen en de bijdrageregeling dus ook.

Bron: Amsterdam.nl.

Dossiers: Kosten, Evaluaties, Uitgaansgebieden, Verlengde projecten

Deel

ShareThis

Lees ook