CAM 1
--
CAM 2
--

CBP: 'Dien wetsvoorstel niet in'
05-08-2015

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft een negatief advies uitgegeven over het wetsvoorstel om particulieren en bedrijven toe te staan zelf camerabeelden van een diefstal of vernieling op internet te publiceren.

Het wetsvoorstel heeft als doel de opsporing van strafbare feiten te ondersteunen. Volgens het CBP maakt de regering niet duidelijk waarom de voorgestelde wetswijziging noodzakelijk is voor deze ondersteuning. Het CBP concludeert dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer door het publiceren van camerabeelden groot is en niet in verhouding staat tot het doel van het wetsvoorstel.

Het CBP beargumenteert dat de opsporing van verdachten van strafbare feiten een zaak van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) is. Hierbij moeten deze partijen waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht nemen. Door dit wetsvoorstel lijkt het primaat  voor de opsporing volgens het CBP niet langer te liggen bij de politie en het OM. 

Het voorstel legaliseert in feite het plaatsen van camerabeelden door iedereen voor het opsporen van diefstal en vernieling. Mensen moeten daarbij volgens het voorstel zelf hun afweging maken, zonder een toets door de politie of het OM. De beelden hoeven niet vooraf aan de politie te worden getoond. Het CBP mist in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel de onderbouwing van de maatschappelijke noodzaak van het publiceren van de camerabeelden door particulieren in het kader van de opsporing.

Voor de mensen op de beelden zitten er grote risico's aan het publiceren van beelden op internet. Denk hierbij aan het aanwijzen van onschuldigen als verdachten, eigenrichting en stigmatisering (beelden op internet verdwijnen niet).

Bron: CBPweb.nl

Dossiers: Privacy, Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook