CAM 1
--
CAM 2
--

Proef met particulier cameratoezicht in Amsterdam
18-11-2014

Er wordt al lange tijd gediscussieerd over cameratoezicht in de Jan Evertsenstraat, een winkelstraat in Amsterdam West. De driehoek heeft nu besloten geen gemeentelijke camera's op te hangen, maar private camera's als proef te koppelen aan de uitkijkruimte van de gemeente.

In mei 2014 vond er een gewapende overval plaats in de straat in Amsterdam-West. Naar aanleiding hiervan kwam de roep om camera's op. Daarom voerde stadsdeel West een onderzoek uit naar de noodzaak van het invoeren van cameratoezicht. De conclusie van dit onderzoek was dat gemeentelijk cameratoezicht in de straat niet noodzakelijk is en dat er andere manieren zijn om de veiligheid in de te verbeteren. Inmiddels zijn er diverse maatregelen genomen en is het aantal misdrijven afgenomen en geven buurtbewoners en ondernemers aan zich veiliger te voelen.  

Naast de genomen maatregelen zet de gemeente ook in op het uitbreiden en beter benutten van particuliere camera's. Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie West gaat zich inzetten voor het bevorderen van camera-inzet door winkeliers en ondernemers, mede door te wijzen op mogelijke subsidieregelingen vanuit het rijk. Daarnaast wordt een proef uitgevoerd met het doorsturen van de beelden van de ondernemers naar de centrale cameratoezichtsruimte (CCTR) van de gemeente en op termijn ook naar de meldkamer van de politie. Als er zich verdachte situaties voordoen worden de beelden doorgestuurd, ze worden niet voortdurend bekeken.

Bron: Dichtbij.nl

Dossiers: Overvallen, Winkelgebieden

Deel

ShareThis

Lees ook