CAM 1
--
CAM 2
--

Geen camera's op station Delden
11-11-2014

Naar aanleiding van een wens van de CDA-fractie voerde het College een kosten-baten-analyse uit voor het plaatsen van camera's. Het resultaat hiervan was negatief.

De vraag van het CDA kwam op naar aanleiding van fietsendiefstallen op de stations Delden en Goor. Het College besloot wel lokfietsen aan te schaffen, maar geen camera's te plaasten. De kosten hiervoor wegen niet op tegen de baten en dit komt met name omdat 'camera's weliswaar een preventief effect kunnen hebben, maar dat het uitkijken van beelden na een diefstal zeer arbeidsintensief is zonder dat dit altijd tot een aanhouding leidt.' Bovendien gaf de politie aan geen tijd te hebben voor het terugkijken van de beelden.

Bron: NieuwsuitDelden.nl

Dossiers: Kosten, Geen camera's, Openbaar vervoer, Politie

Deel

ShareThis

Lees ook