CAM 1
--
CAM 2
--

Ede haalt deel camera's weg uit woonwijk; andere vier projecten verlengd met twee jaar
23-10-2014

De gemeente Ede heeft besloten vijf van de zes camera's in de wijk Veldhuizen te verwijderen. Het cameratoezicht is volgens de burgemeester en de politie niet meer nodig omdat de overlast is verdwenen. Op de vier andere plekken in de gemeente Ede waar camera's hangen (twee stations, een parkeerplaats en het Museumplein) is gekozen voor een verlenging met twee jaar.

Evaluatie 2011: criminaliteit gehalveerd
De camera's werden in 2008 opgehangen. In 2011 bleek uit een evaluatie van de camera's dat het aantal vernielingen en mishandelingen in de wijk Veldhuizen in twee jaar tijd was gehalveerd van 239 incidenten in 2008 naar 113 incidenten in 2010: een daling met 53%. In de hele gemeente daalde de criminaliteit in dezelfde periode met 20% (van 2.316 naar 1.871 incidenten). Het effect in Veldhuizen was voornamelijk toe te schrijven aan een preventief effect: de opgenomen beelden werden nauwelijks gebruikt voor opsporing. In 2010 werden bijvoorbeeld slechts twintig keer beelden opgevraagd door de politie.

Privacy in het geding
De burgemeester besluit nu - in overleg met de politie - om een deel van de camera's in Veldhuizen te verwijderen. Onderzoek toont volgens de gemeente aan dat cameratoezicht effectief is als sluitstuk van meerdere maatregelen: gemeentelijke toezichthouders, jongerenwerkers, gebiedsverboden, gesprekken met ouders en verhoogde politie-inzet. Ook WhatsApp-groepen en buurtpreventieteams hebben volgens de gemeente een positief effect. Omdat de camera's de privacy beperken van de mensen die in beeld komen, is het cameratoezicht aan strenge regels gebonden en kan het niet zo maar langdurig ingezet worden - aldus de gemeente.

Bron: Ede.nl.

Dossiers: Verlengde projecten, Gestopte projecten

Deel

ShareThis

Lees ook