CAM 1
--
CAM 2
--

Rotterdam positief over cameratoezicht
26-01-2011

Uit een evaluatie van de dertien cameragebieden in Rotterdam blijkt dat het goed gaat: mooie beelden, goed toezicht en snelle opvolging. Slim Bekeken vat het rapport graag (met hier en daar een kritische noot) voor u samen.

Aantal waargenomen incidenten
In 2009 zijn in totaal ruim 22.000 incidenten waargenomen met behulp van de 274 camera's die toen operationeel waren. Dat zijn er vierduizend meer dan in 2008 en dat is, volgens het college en het evaluatierapport, goed nieuws. Per camera worden er wekelijks twee incidenten waargenomen. Maar dat is het gemiddelde over alle cameragebieden. De drie camera's op de Westersingel zien er ongeveer vier keer zoveel (dus elke dag een incident) en de camera's op Katendrecht zien er ongeveer vier keer zo weinig (dus twee per maand).

Soort incidenten
De top drie van incidenten bestaat - net als in voorgaande jaren - uit verkeer, geweld en alcohol. De APV-overtredingen nemen af vergeleken met vorige jaren en dat is bijzonder omdat dit nou juist een prioriteit van de gemeente is. De verklaring hiervoor is volgens de onderzoekers het feit dat dit soort feiten vaak buiten beeld gebeuren en dat de prioriteit van de uitkijkers vaker bij ernstiger vergrijpen ligt.

Opvolging na incidenten
Vergeleken met eerdere jaren is er in 2009 vaker actie ondernomen naar aanleiding van camerabeelden, namelijk in alle gevallen. Maar deze goeie score is voor een deel te danken aan het feit dat voorvallen waarop geen reactie volgde, niet meer werden geregistreerd.

Opsporing
In 13% van de incidenten is gestart met een opsporingsonderzoek. Dat was in 2008 ongeveer hetzelfde (12%), maar in 2007 gebeurde het iets vaker, namelijk in 16% van de gevallen. Ook hierover maakt het onderzoek overigens een opmerking: dit zou wel eens kunnen komen door registratieverschillen in de incidentcijfers. Wel opvallend is dan dat eerder nog werd opgemerkt dat incidenten waar geen reactie op volgt nu niet meer worden geregistreerd. Op basis daarvan zou je mogen verwachten dat er juist vaker opsporingsonderzoeken worden gestart.

Preventie of repressie?
Gemeentelijke camera's hebben als doel een preventief effect: mensen moeten zich onder invloed van deze vorm van toezicht beter gaan gedragen. Onderzoek uit het buitenland van Tilley en van Gill laat echter zien dat camera's nauwelijks effect hebben op emotionele daders of daders onder invloed. Ook op rationele daders kunnen camera's een beperkt effect hebben, bijvoorbeeld als zij denken dat de politie niet of te laat zal komen, de opgenomen beelden onbruikbaar zullen zijn of de camera's niet eens werken. Maar volgens het rapport speelt dat probleem niet in Rotterdam, omdat de goeie beelden live worden bekeken en de opvolging door de politie goed is georganiseerd.

Gevoel van veiligheid
Het gevoel van veiligheid in heel Rotterdam verbeterde tot 2007, maar daarna verslechterde dit weer. De onderzoekers betogen echter dat ontwikkelingen in het veiligheidsgevoel nauwelijks aan cameratoezicht kunnen worden gekoppeld. Die gevoelens worden namelijk door meer factoren dan alleen cameratoezicht beïnvloed. En daarom maken de onderzoekers snel de overstap naar de mening van de bewoners over cameratoezicht en daaruit blijkt, zoals wel vaker, dat veel mensen positief zijn over camera's (82%). In 2006 was die groep overigens wel iets groter, namelijk 88%, en in de twee metingen daarna nam die groep elk jaar twee procentpunten af tot het huidige niveau. Overigens geeft slechts de helft van de mensen aan dat hun veiligheidsgevoel is verbeterd door de camera's (55%). Ook dat percentage laat een gestage daling zien van 66% - 65% - 58% - 55% (2006 - 2007 - 2008 - 2009). Een 'beperkte daling' volgens het rapport.

Conclusie B&W
Het College van B&W stelt op basis van de evaluatie voor alle cameraprojecten voort te zetten en een klein aantal te verplaatsen. In één gebied zullen extra camera's worden geplaatst, zo blijkt uit deze brief (PDF).

Download hier het document.

Dossiers: Evaluaties, Verlengde projecten

Deel

ShareThis

Lees ook