CAM 1
--
CAM 2
--

Camera's Amsterdam Oost tijdelijk verlengd
01-02-2011

Aanvullend onderzoek moet duidelijk maken of elke camera wel voldoende oplevert.

Leefbaarheid en economisch klimaat
In Amsterdam Oost hangen twaalf gemeentelijke camera's op straat in de Indische buurt. In 2005 is het cameraproject gestart met als doel de leefbaarheid en het economisch klimaat te verbeteren. De camera's worden elke dag live uitgekeken door toezichthouders van het stadsdeel om direct te kunnen reageren op incidenten. De opgenomen beelden kunnen maximaal tot drie dagen na opname worden opgevraagd door de politie. Als de beelden bruikbaar blijken, worden ze door de politie veilig gesteld voor opsporingsonderzoeken. Per jaar kost het project 290.000 euro, inclusief de kosten voor het live toezicht. De centrale stad betaalt hiervan de helft.

Toestemming burgemeester
De burgemeester is volgens de Gemeentewet degene die bepaalt hoe lang en waar cameratoezicht komt. In Amsterdam doet hij dat op verzoek van stadsdelen die hierover overleggen met politie en openbaar ministerie. Het stadsdeel Oost had toestemming tot eind 2010 en daarom moest opnieuw een aanvraag voor verlenging worden ingediend op basis van een evaluatie.

Effecten
De Amsterdamse Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) onderzocht de effecten van het project en kwam in haar evaluatierapport tot de volgende conclusies:

  • Na de start in 2005 verbeterden de objectieve en subjectieve veiligheid tot 2007.
  • Na 2007 is een verslechtering in de buurtcijfers zichtbaar: zo is het aantal meldingen van overlast toegenomen en voelen de bewoners zich minder veilig.
  • In de straten mét cameratoezicht neemt de door de politie geregistreerde criminaliteit sneller af dan in straten zonder camera's. 

'Kwaliteit van het uitkijken'
De politie en de toezichthouders geven in hun eigen evaluatierapport aan dat het cameratoezicht een 'zeer gewenst onderdeel van de integrale aanpak is'. De camera's werken preventief en worden 'op regelmatige basis gebruikt voor noodzakelijke (politie) inzet'. De leiding van het district en het wijkteam Balistraat pleiten voor het behoud van cameratoezicht en ondersteunen een verkenning van flexibel cameratoezicht. Maar, zo schrijft de politie, de kwaliteit van het uitkijken is in 2009/2010 negatief beinvloed door een groot personeel verloop onder de handhavers: 'Op dat gebied is zeker nog winst te boeken'. Aangezien de politie de operationele regie over het cameratoezicht heeft, weegt dit pleidooi - terecht - mee in de beoordeling van het stadsdeelbestuur.

Aanvullend onderzoek nodig
De hele deelraad, uitgezonderd de VVD-fractie, vroeg om meer en betere informatie:

'Goede informatie waarop kon worden besloten tot verlenging of niet was, wederom, niet voorradig. De deelraad was hierover licht ontstemd en gaf de wethouder opdracht haar huiswerk over te doen en over een half jaar met een betere evaluatie te komen.'
(D66)

'Er is geen enkel onderzoek dat de noodzaak op deze plekken aantoont. Er ligt geen evaluatie, geen registratie per camera, er ligt zelfs geen geïntegreerd veiligheidsbeleid.'
(GroenLinks)

In het debat bleek dat de meeste partijen eerst per camera willen weten wat de opbrengsten zijn, waarbij een evaluatie in het centrum als voorbeeld werd genoemd. In de huidige evaluatie in Oost staat overigens wel degelijk een tabel met het aantal incidenten per camera - alleen staat er niet welke soort incidenten zijn gespot (pag. 23).

Aanvullend onderzoek
Het stadsdeelbestuur stelde al vóór de vergadering in de deelraad een aantal aanvullende maatregelen voor die eigenlijk al aan alle bezwaren van de raad tegemoet kwamen:

  • Er komt een integraal veiligheidsplan voor vier jaar.
  • Er komt een onderzoek naar flexibel cameratoezicht en een onderzoek naar een exitstrategie om cameratoezicht eventueel overbodig te maken.
  • Na de zomer van 2011 komt er een evaluatie van het huidige cameratoezicht met daarin vaste voorwaarden om cameratoezicht te toetsen (de meetlat) en onderzoek naar verplaatsingseffecten.

Tijdelijke verlenging
Het bestuur en de raad waren het uiteindelijk wel met elkaar eens over het belangrijkste issue: cameratoezicht kán goed werken, maar het is geen wondermiddel en het moet alleen worden ingezet als het efficient is. Camera's waarmee nauwelijks incidenten worden waargenomen moeten weg en camera's die bomen filmen moeten worden bijgesteld (of de takken moeten worden gesnoeid). Eén camera zal onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. Het stadsdeelbestuur gaat tijdelijke verlenging aanvragen bij de burgemeester om de aanvullende onderzoeken te kunnen doen en een goede afweging te maken tussen de kosten en de baten van elke camera.

Bron: Amsterdam Oost.

Download hier het document.

Dossiers: Kosten, Evaluaties, Verlengde projecten, Flexibel cameratoezicht

Deel

ShareThis

Lees ook