CAM 1
--
CAM 2
--

Aantal diefstallen Hoornse bedrijventerreinen daalt
17-01-2011

Het aantal diefstallen op bedrijventerreinen in Hoorn daalde van 64 naar 13.

Tachtig procent afname
In het eerste halfjaar van 2010 is, ten opzichte van de eerste helft van 2009, het aantal diefstallen op de bedrijventerreinen in Hoorn met 35% gedaald. Ten opzichte van het peiljaar 2006, toen het Parkmanagement zijn intrede op de bedrijventerreinen deed, is het aantal diefstallen nu met maar liefst 80% teruggelopen. In absolute aantallen komt dat neer op een terugloop van 64 naar 13 diefstallen per half jaar.

Marowijne: nul diefstallen
Deze positieve verschillen zijn op alle terreinen zichtbaar waarbij met name de terreinen Marowijne (geen diefstallen) en Hoorn 80 (daling van 82%) positief afsteken.

Sterker dan de trend
Deze cijfers, afkomstig van de Monitor Veiligheid op bedrijventerreinen, zijn des te opmerkelijker omdat het aantal diefstallen op alle bedrijventerreinen in Noordwest Holland in dezelfde periode met slechts 24% afnam. In de 2009 tot 2010 nam het aantal diefstallen zelfs met 8% toe. Het is logisch te veronderstellen dat dit een waterbedeffect is: de problemen verschuiven van de beter beveiligde bedrijventerreinen naar de niet- of matig beveiligde bedrijventerreinen.

KVO
Volgens Gerard Fit, directeur van Parkmanagement Hoorn, laten de mooie getallen zien dat de collectieve beveiliging sterk verbeterd is. Hij noemt ook de waarde van de verkregen Keurmerken Veilig Ondernemen op de bedrijventerreinen.

Toch geen feestje
Toch waren er nog dertien inbraken in de eerste helft van 2010 en de cijfers liggen ook nog steeds boven het gemiddelde in Noordwest Holland. Er is dus geen enkele reden nu een feestje te vieren.

Investeringsprogramma
Fit geeft verder aan dat het cameratoezichtsysteem op de Nieuwe Steen in gebruik genomen is. Midden 2010 volgden ook andere gebieden waarmee het in 2007 ingezette investeringsprogramma en beveiligingsconcept is gerealiseerd. De collectieve activiteiten van het Parkmanagement worden betaald vanuit het Lokaal Ondernemersfonds.

Bron: Parkmanagementhoorn.nl.

Download hier het document.

Dossiers: Bedrijventerreinen, Evaluaties, Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook