CAM 1
--
CAM 2
--

Richtsnoeren voor installateurs en eigenaren van CCTV
03-07-2015

In het Verenigd Koninkrijk is een Surveillance Camera Commissionair ingesteld door de regering. Hij stimuleert de overheid en het bedrijfsleven zo transparant mogelijk te worden over de inzet van CCTV. Nu publiceerde hij richtsnoeren voor installateurs en eigenaren van CCTV systemen. Twaalf korte blokjes informatie die ook in Nederland relevant zijn: wij moeten ons immers aan dezelfde internationale verdragen houden als de Britten.

De richtsnoeren zijn gebaseerd op de twaalf 'guiding principles' die centraal staan in alles wat Tony Porter doet. De eerste drie richtsnoeren zijn:

  1. Camera's moeten altijd een specifiek doel dienen wat een gerechtvaardigd belang dient en  wat noodzakelijk is om een urgent probleem op te lossen.
  2. Bij het gebruik van camera's moet het effect op mensen en hun privacy altijd aandacht krijgen met regelmatige reviews om te zien of het gebruik nog wel gerechtvaardigd is.
  3. Er moet zoveel mogelijk transparantie over de inzet van camera's, met een bekendmaking van contactgegevens voor meer informatie of klachten.

In de gids die nu is verschenen wordt voor elk van deze twaalf punten uitgewerkt wat je als eigenaar van een camerasysteem moet doen om aan de richtlijnen te voldoen. En wat je als installateur van een camerasysteem moet doen. Deelname is niet verplicht: het instrument wordt gepresenteerd als een manier om eigenaren te helpen bij het voldoen aan de wet en voor installateurs om zich te onderscheiden van hun concurrenten.

Bron: www.gov.uk.

Dossiers: Privacy

Deel

ShareThis

Lees ook