CAM 1
--
CAM 2
--

Wetsvoorstel ANPR voor adviesronde het land in
11-01-2011

Minister Opstelten heeft vandaag een wetsvoorstel voor ANPR verspreid onder verschillende instanties. In het voorstel staat dat alle kentekens - ook de 'no-hits' - vier weken mogen worden bewaard voor opsporing.

No-hits bewaren
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een wet voorbereid die het mogelijk maakt om alle kentekens die de politie automatisch vastlegt met ANPR, vier weken te bewaren. Dit zou de pakkans van criminelen vergroten. Volgens het plan krijgen alleen bevoegde politieagenten toegang tot kentekengegevens. Op dit moment mogen politieregio´s de zogenaamde 'no-hits' niet bewaren: alleen voertuigen waar op dat moment al iets mee aan de hand is (openstaande boete, niet verzekerd) mogen worden aangehouden. Dit is echter vooral interessant voor de partners van de politie zoals de Belastingdienst, zoals bleek in Leiden. In het verleden werden alle kentekens bewaard door de politie Rotterdam-Rijnmond en IJsselland, maar daar zijn ze mee gestopt na een uitspraak van het College Bescherming Persoonsgegevens in januari 2010.

Opsporing
Waarom zou je alle kentekens willen bewaren? Het antwoord komt - natuurlijk weer - uit Engeland: daar worden per dag honderd miljoen kentekens gescand en al die gegevens worden tien jaar bewaard. Met die informatie kan de politie (of een andere bevoegde instantie) achteraf onderzoeken of een bepaald voertuig al eerder is gesignaleerd. Dat kan bijvoorbeeld helpen bij het vinden van de woonplaats van een overvaller als zijn kenteken bij de overval door iemand is genoteerd. Een andere toepassing is het rijgedrag analyseren. Zo blijkt dat vlak voor of juist vlak achter een gestolen auto vaak een 'hulpauto' meerijdt, waarmee de dader zojuist is afgezet door zijn maatje. Door aan te bellen bij de eigenaren van de vijf auto's voor en achter een gestolen voertuig kom je dus zeer waarschijnlijk dicht in de buurt van de dief.

Drie jaar proberen of het werkt
De regeling zou drie jaar moeten gelden, waarna die vervalt als blijkt dat het bewaren van de gegevens niet effectief voor de opsporing is. Hoe dat blijkt? Onder andere door onderzoek dat op dit moment door DSP-groep wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van ANPR voor de opsporing. Het onderzoeksrapport zal in de loop van 2011 worden gepubliceerd. Opstelten geeft dus aan dat uit dit onderzoek blijkt dat het niet werkt, de wet weer kan worden teruggedraaid.

Bronnen: Security.nl | Rejo.Zenger.nl.

Download hier het document.

Dossiers: Wetgeving, Innovaties, Politie, ANPR

Deel

ShareThis

Lees ook