CAM 1
--
CAM 2
--

Webcam gemeente Vlissingen leidt tot discussie
19-04-2010

De gemeente Vlissingen sponsorde een webcam. De gemeenteraad vraagt of dat allemaal zomaar mag.

Als je wilt zien wat voor weer het is in Vlissingen, kan je met een webcam een kijkje nemen. Op een aantal pleinen, straten en gebouwen zijn webcams opgehangen door de Stichting Nieuw Vlissingen. Het College Bescherming Persoonsgegevens, de privacywaakhond van Nederland, vindt dat webcams van de overheid geen gerechtvaardigd doel dienen. Daarom moeten we er niet te ruimhartig mee omspringen en het regelmatig evalueren.

'Privacy discutabel fenomeen'
De burgemeester van Vlissingen liet weten aan de VVD-fractie, die de zaak op de agenda zette, dat de gemeente weinig kan doen zolang de camera’s geen schade veroorzaken aan gebouwen. Privacy is een discutabel fenomeen: ‘Als er een ramp gebeurt is de gebeurtenis al twitterend en bloggend de wereld over voordat er nog maar een officiele mededeling is gedaan.’

Achterhaalde discussie
Je kan je afvragen of het tonen van webcambeelden in dezelfde categorie valt als het twitteren over een naderende gaswolk of een neergestort vliegtuig, maar de burgemeester heeft wel een punt. Webcams zijn geen nieuw fenomeen. Als je in Google ‘webcam’ intikt en je vindt je weg langs alle ‘webcamschatjes’ die op zoek zijn naar spannende contacten, vind je beelden van vele honderden webcams in Nederland.

Je kan de Noordzeekust op wel dertig plekken bekijken, maar ook bouwputten, havens en snelwegen. Maar ook woonwijken en winkelstraten. De vraag of een overheidsorgaan een nu nog ongeschonden grens over zou gaan door een webcam te plaatsen, is dus op zijn minst achterhaald.

Overheid roomser dan de Paus
Het meest interessante aan deze discussie is dat het gaat om een webcam van de overheid. Niemand in Vlissingen weet wat er zou gebeuren als de overheid besluit de webcams te verwijderen. Binnen een week kan een ondernemer op dezelfde plekken in Vlissingen webcams ophangen en naar internet doorsturen. De overheid moet niet roomser dan de Paus worden als ze daarmee het achterliggende probleem niet oplossen.

Wetten en regels
Om echt iets te kunnen doen aan de huidige trend om alles en iedereen live op internet weer te geven zijn wetten en regels nodig. En die moeten zich niet beperken tot wat de overheid doet. Want die hangt nu toch nauwelijks webcams op. Waar wel echt behoefte aan is, is een actieve organisatie waar burgers, ondernemers en anderen, zoals politieke partijen, voor advies en ondersteuning kunnen aankloppen als ze zich ten onrechte bespied voelen. Daar kan de burgemeester van Vlissingen zich beter hard voor maken, bijvoorbeeld in VNG-verband. Dat levert meer op in de strijd tegen privacy-aantastingen dan een persoonlijk bezoek aan de eigenaar van de webcams ‘om te kijken wat zij nu feitelijk doen’.

Bron: sanderflight.nl.

Dossiers: Webcams, Privacy

Deel

ShareThis

Lees ook