CAM 1
--
CAM 2
--

Haarlem start een pilot cameratoezicht in het centrum
09-06-2015

De gemeente Haarlem gaat een pilot cameratoezicht houden in het centrum van de stad. Vanaf 1 december 2015 moeten negen camera's het uitgaansgebied in de gaten houden. De beelden worden door de politie rechtstreeks bekeken op vrijdag- en zaterdagnacht.

Redelijk nieuw fenomeen

In het coalitieprogramma 2014-2018 "Samen Doen" is opgenomen dat er in samenwerking met partners een pilot cameratoezicht op hotspots wordt uitgevoerd. Cameratoezicht binnen de gemeente Haarlem is een redelijk nieuw fenomeen. De afgelopen jaren is er cameratoezicht ingezet bij grote evenementen zoals Bevrijdingspop, Haarlem Jazz & More en Serious Request. Daamaast zijn de laatste vijfjaar de hotspots Oud en Nieuw voorzien van cameratoezicht. Van permanent cameratoezicht is nog geen sprake geweest. In deze notitie is een voorstel voor de pilot opgenomen.

Doel cameratoezicht

Het hoofddoel van cameratoezicht is het handhaven van de openbare orde. Cameratoezicht biedt technische ondersteuning bij het terugdringen van het aantal incidenten in het betreffende gebied. Cameratoezicht is een aanvulling op de daadwerkelijke aanwezigheid van politie. De camera's zijn virtuele ogen op straat waardoor gerichte sturing van politiecapaciteit kan plaatsvinden. Een aantal subdoelen kunnen hierbij onderscheiden worden.

Interventie

Interventie kan worden uitgelegd als het signaleren van ongewenst gedrag en op deze wijze voorkomen dat incidenten plaatsvinden en/of escaleren. Cameratoezicht (het live uitkijken van camerabeelden) werkt hierin ondersteunend en aansturend, doordat direct ingegrepen kan worden in situaties die uit de hand dreigen te lopen.

Preventie

Preventie is tweeledig; enerzijds is preventie het afschrikken van potentiële daders, anderzijds slaat preventie op het voorkomen van recidive. Het werkt doordat bezoekers van de openbare ruimte middels bebording op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van camera's. Het besef direct bekeken en/of gefilmd te worden, zou personen moeten afschrikken en doen afzien van hun plannen.

Bron: Brief burgemeester Haarlem aan gemeenteraad.

Dossiers: Uitgaansgebieden, Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook