CAM 1
--
CAM 2
--

Seminar Openbare-orderecht
08-06-2015

De Vrije Universiteit en Kennedy Van der Laan organiseren een seminar openbare-orderecht. Het seminar wordt gehouden ter gelegenheid van de verschijning van het boek Hoofdstukken openbare-orderecht. In het boek is ook een hoofdstuk opgenomen over gemeentelijk cameratoezicht (art. 151c Gemeentewet).

Burgemeester steeds belangrijker

Het openbare-orderecht staat volop in de belangstelling. In een samenleving waarin de nadruk meer is komen te liggen op veiligheid en risicobeheersing wordt de rol van de burgemeester als handhaver van de openbare orde steeds belangrijker. Dat vertaalt zich ook in een grote toename van het aantal openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester. Die zijn steeds meer toegespitst op specifieke maatschappelijke problemen, met het doel de burgemeester meer armslag te geven om die problemen te lijf te gaan.

Spanningen

Tegelijkertijd roept de gestaag uitdijende gereedschapskist waarover de burgemeester beschikt allerlei juridische en beleidsmatige vragen op. Zijn de bevoegdheden voldoende toegesneden op de concrete openbare-ordeproblemen waarmee de burgemeester zich geconfronteerd ziet? Wordt er niet te veel op het bord van de burgemeester gelegd? Zouden bepaalde taken en bevoegdheden niet beter aan andere organen binnen of buiten de gemeente kunnen worden opgedragen? Welke mogelijke spanningen doen zich voor met de Grondwet en mensenrechtenverdragen?

Cameratoezicht

Het boek dat de aanleiding vormt voor het seminar bevat ook een hoofdstuk over gemeentelijk cameratoezicht, geschreven door uw eigen redacteur van deze website: Sander Flight.

 

Dossiers: Wetgeving, Congressen

Deel

ShareThis

Lees ook