CAM 1
--
CAM 2
--

'ANPR kan zonder aantasting persoonlijke levenssfeer'
29-12-2010

Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie beantwoordde kamervragen van D66 over ANPR.

In zijn reactie op kamervragen gaf minister Opstelten onder andere de volgende antwoorden:

  • De belangen van enerzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds de opsporing van strafbare feiten kunnen – mits voorzien wordt in een goede regeling – beiden worden gediend. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de effectiviteit van ANPR als opsporingsinstrument.
  • De kans op fouten bij de opslag is minimaal.
  • Het wetsvoorstel zal in januari 2011 in consultatie worden gegeven. Naar verwachting kan het wetsvoorstel voor de zomer bij de Tweede Kamer worden ingediend.
  • De technische beveiliging van de databank zal voldoen aan de eisen zoals die ook gelden voor bijvoorbeeld het Herkenningsdienstsysteem (HKS). Van elke toegang tot de gegevens zal worden gelogd welke gegevens zijn bevraagd, wat de aanleiding was en door wie.

Onderzoek loopt nog
Op dit moment wordt door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van Justitie een onderzoek gedaan naar technische toepassingen voor opsporing. Dat onderzoek wordt medio 2011 verwacht. Op de resultaten hoeft volgens de minister niet te worden gewacht: 'Het WODC onderzoek zal naar ik verwacht aanvullende relevante informatie opleveren die bovendien kan worden betrokken bij de implementatie van de wettelijke regeling en het in de praktijk verder ontwikkelen van deze vorm van ANPR.'  Het onderzoek waar de minister naar verwijst wordt uitgevoerd door DSP-groep.

Bron: rejo.zenger.nl.

Dossiers: Wetgeving, Innovaties, ANPR

Deel

ShareThis

Lees ook