CAM 1
--
CAM 2
--

Venray: cameratoezicht tegen afvaldump
03-06-2015

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray laat onderzoeken of er cameratoezicht kan komen tegen afvaldumpingen. De gemeente had dit plan al eerder, maar was toen van mening dat de kosten te hoog waren. Omdat het binnenkort waarschijnlijk mogelijk wordt voor gemeenten om flexibele camera's in te zetten, verwacht de gemeente dat de kosten nu wel op te brengen zijn.

Hoge kosten en privacy

In de voorjaarsnota van het college, de tussenbalans van het begrotingsjaar, staat dat flexibel cameratoezicht een oplossing zou kunnen vormen voor illegale dumping van afval. In het coalitieakkoord voor 2014 - 2018 stond het plan ook al, maar tot op heden is vanwege de hoge kosten geen invulling aan de plannen gegeven. Eerdere pogingen om cameratoezicht in te voeren mislukten, ook door bezwaren tegen de aantasting van de privacy.

Onderzoek

Het college wil nu eerst laten onderzoeken of camera's mogelijk zijn.Het wetsvoorstel voor flexibel cameratoezicht door gemeenten ligt ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De camera’s worden dan niet op vaste plekken opgehangen, maar zijn verplaatsbaar, wat financieel gunstiger is.

Leefbaarheid

Veel gemeenten zetten cameratoezicht alleen in op plekken waar de openbare orde in gevaar is. Het wettelijke kader hiervoor wordt geboden door de Gemeentewet. Maar ook leefbaarheidsovertredingen kunnen door gemeentelijke camera's in beeld worden gebracht. De gemeente heeft daar andere juridische mogelijkheden voor, blijkt uit een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit 2010. 

Bron: 1Limburg.

Dossiers: Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook